Méně práce s řízením organizace

PDQM poskytuje skutečnou technickou a odbornou oporu vedoucím od týmových vedoucích po vrcholový management. Neučíme, jak se usmívat, a jak vysvětlit, že neúspěch je vlastně výhra, ale pomáháme efektivně organizovat práci a informace. Neškolíme teorie, ale zavádíme mechanismy odpovědnosti a kompetence, které v každé firmě vyjasní, kdo má co na starost a kdo za co skutečně nese odpovědnost.

Týmům pomáháme růst a řešit problémy. U projektů a změn zůstáváme až do konce, kdy jsou skutečně patrné výsledky.

Podpora manažerům

Dokážeme účinně zlepšit efektivní řízení práce, projektů a lidí ve firmách.

Podporujeme týmy dlouhodobě

Spojujeme formalizovaná školení s koučováním i aktivní podporou managementu. Se společnostmi spolupracujeme dlouhodobě a pomáháme s konkrétními problémy.

Podporujeme firmy a týmy formou konzultací, zapojením do projektů i zajištěním dočasného řízení, převzetím odpovědnosti za určité procesy, projekt nebo rozvojový program.

Výhody spolupráce

Je řada činností, které spadají do kompetence managementu, ale přitom je často vhodnější je řešit ve spolupráci s externím subjektem. PDQM vám přinese zkušenosti z řady firem a podobných projektů v jiných podmínkách a ve spolupráci s vašimi vlastními pracovniky navrhne možnosti a řešení, která by vás často ani nenapadla. A v neposlední řadě ušetří Váš čas.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page ww.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt