Méně práce s řízením organizace

ALM, nebo-li Application Lifecycle Management, česky řízení životního cyklu software, je dnes nepochybně jedním z nejdůležitějších podpůrných procesů společnosti. Jeho kvalita rozhoduje o schopnosti firmy inovovat a udržet konkurenceschopné interní náklady.

Řízení životního cyklu software

V podstatě žádná firma se dnes neobejde bez toho, že by nějaký software využívala. Potřeby začínají u správy zákazníků (CRM), pokračují přes evidenci objednávek, produktů, služeb, až k nástrojům pro fakturaci a účetnictví. Každá aplikace vyžaduje, aby byla rozvíjena, udržována a měnila se podle potřeb firmy i okolního světa. A je přitom jedno, jestli běží na serverech firmy, která ji používá, nebo někde v cloudu u poskytovatele celého řešení.

Řízení životního cyklu software (ALM) je kritický proces

ALM (z anglického Application Lifecycle Management) je sice podpůrná procesní oblast, ale nesporně kritický. Pokud ALM nefunguje

Rozsah ALM

První problém řízení životního cyklu software vzniká už při definici rozsahu celé oblasti. Řízení musí začít už v okamžiku, kdy někdo přijde s návrhem na změnu software, a je třeba udělat analýzu. Podle analýzy jsou navrženy změny, ty nasazeny a někdo se o upravený software musí starat. Ten někdo se musí postarat nejenom o zálohu dat a archivaci logů, ale také řešit problémy od uživatelů, že to či ono by se mělo chovat jinak. V tu chvíli jsou potřeba informace, se kterými pracoval analytik při návrhu software ... a kdo ví, jakých změn v posledních letech.

Základem péče o softwarový životní cyklus je péče o informace, které vznik, změny a nasazení software provázejí. Většina těchto informací je sdružena v enterprise architektuře, jsou ale potřeba i další informace, které celou problematiku dělají ještě komplexnější

Zlepšení ALM

Zlepšit ALM procesy je většinou obtížný úkol. Zdánlivě paradoxně proto, že se na něm podílí spousta chytrých lidí, kteří každý vědí, jak by proces měl vypadat. Žel, každý to ví jen ze svého pohledu a ty ostatní ho většinou ani nezajímají.

PDQM zná procesy celé a zejména má zkušenosti s problematikou sdílení informací, které musí software provázet. Pomůžeme vám proto sladit potřeby všech, kdo se na ALM procesech u vás podílejí a vytvořit takový mechanismus péče o software, že se nebude bát změn a budete vždy vědět, jak na tom s jakými změnami a softwarem jste.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Pomoc při zlepšení řízení životního cyklu sotware

Bezpečnost informací

Audit fungování IT

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt