Méně práce s řízením organizace

IT GovernanceIT Governance: Podpora obchodní vize, Strategie IT, Architektura IT, Zajištění provozu, Informační bezpečnost

IT v úspěšných firmách pomáhá s organizací práce celé firmy, podporuje management a zabezpečuje efektivní chod celé organizace. Kvalita řízení IT (IT Governance) se proto odráží na efektivitě práce celé organizace.

IT správce systémů a technologií

Má-li IT oddělení pracovat efektivně, je zejména nutné umět kvalitu definovat a měřit. Procesy v IT je třeba kvalitně nastavit, definovat kompetence, jasně rozdělit úkoly a sledovat jejich plnění.

PDQM vám pomůže:

Naše zkušenosti

Kvalita našich služeb vychází především ze zkušeností. Využíváme a implementujeme obecně uznávané postupy a standardy, CobIT, ITIL, CMMI-SVC.

Pomohli jsme optimalizovat procesy ve firmách, které mají IT jako základ pro své podníkání nebo jako nezbytnou podpůrnou službu. Pomáháme firmám, které software nakupují i které jej vyvíjejí.

Enterprise architektura

Pro každou správu je důležité mít kvalitní přehled nejenom toho, o co se staráme, ale také, k čemu to slouží, kdo to využívá a co se stane, když to nebude fungovat. Tím "to" jsou pro IT aplikace, infrastruktura i hardware. IT se ale s businessem potřebuje bavit ne o aplikacích a "drátech", ale o funkcích a službách, které business od IT dostává. Proto se IT manažer nemůže spolehnout na samotný přehled aktiv, ale potřebuje více - informace o jejich vztahu k businessu i o vzájemné provázanosti. A to vše se skrývá pod pojmem Enterprise architektura.

PDQM pomáhá Enterprise architekturu definovat i vytvořit a rádi pomůžeme i vašemu IT, aby díky kvalitní Enterprise architektuře poskytovalo businessu to, co business skutečně očekává - služby a bezproblémové zázemí.

Proč správu IT s PDQM

PDQM se orientuje stejně dobře v ICT technologiích jako v samotném podnikání. Kvalitu IT služeb umíme hodnotit z hlediska jejich přínosů pro váš business. Rozumíme trendům v IT a poradíme, co je pro vaši firmu skutečně perspektivní a strategicky důležité.

Pokud Vám záleží na tom, aby software byl pro Váš business účinným nástrojem, zavolejte našim specialistům.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Pomoc při zlepšení řízení životního cyklu sotware

Bezpečnost informací

Audit fungování IT

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt