Méně práce s řízením organizace

To nejcennější, co v současné době většina firem má, je know-how. Výrobní tajemství, informace o klientech a způsobech, jak zboží či služby prodat.

Bezpečnost informací

Zvláštní význam mají informace zejména v organizacích, kde samotné informace a data jsou základem podnikání. Banky, SW firmy, advokátní a kanceláře a všechny poradenské společnosti disponují informacemi kritickými nejenom pro jejich existenci, ale i zejména pro klienty.

Jak zajistit bezpečnost informací

Bezpečnost informací se často ponechává ve výhradní odpovědnosti CIO resp. vedoucího IT. Jeho odpovědnost je samozřejmá, ale zajištění počítačů a dat ve firmě je pouze malou částí bezpečnostního úkolu, který musí zahrnovat především práci s lidmi, včetně správného nastavení pravidel, procesů a celé práce s informacemi.

Politika bezpečnosti informací s PDQM

PDQM vám pomůže ošetřit všechny prvky bezpečnosti dat:

SOX, BS 7799 a další standardy

Při práci vycházíme zejména ze zkušeností s procesy organizace, správou IT a bezpečností dat. Aplikujeme současné standardy a normy, zejména zákon SOX a standard BS 7799 resp. normu ISO/IEC 27000.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Pomoc při zlepšení řízení životního cyklu sotware

Bezpečnost informací

Audit fungování IT

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt