Méně práce s řízením organizace

Máte pocit, že firma sice běží, ale?? Lidé spolu nekomunikují, jak by se hodilo, jeden na druhého svádí vinu? Několik klíčových lidí odešlo? Vedoucí nevědí, co se děje v odděleních? Snižuje se produktivita? Příznaky "blbé nálady" jsou stejně různorodé, jako její možné příčiny. My vám pomůžeme se nad firmou zamyslet i problémy vyřešit.

Externí feedback aneb pohled zvenčí

Proč (spolu)práce ve firmě skřípe? Ve firmě na to každý mívá názor, ale právě proto je skutečné nalezení příčiny (root-cause analysis), je velmi obtížné. Nezaujatý a nestranný pohled zvenčí je na hledání skutečný příčin vnitrofiremních problémů téměř vždy lepší.

Důležitá je skutečná příčina (root-cause) nikoli vnímaný problém. Mnoho nápravných opatření se zaměřuje na vnímané problémy, ale ty jsou v naprosté většině pouze projevy jiných - základních - problémů. I proto jsou interně řešené nápravy často neúčinné.

Externí feedback a analýza fungování firmy a kolektivu je nástrojem, kterým pomáháme nalézt slabá místa a navrhnout zlepšení. Spolupráci nekončíme zjištěním, ale spolupracujeme až do skutečného zlepšení situace.

S jakými problémy se potýkáme

V následujícím výčtu je přehled všech možných prvotních příčin, se kterými se potkáváme. Výčet samozřejmě nemůže být úplný, demonstruje ale, kam všude externích feedback občas zasahuje, aby se dobral skutečných příčin

A výčet by jistě mohl pokračovat dál

Jak příčiny řešíme

Jednoduchou odpovědí samozřejmě je, že příčiny je třeba odstranit a každou podle toho, jaká je. Přesto lze definovat několik základních přístupů, se kterými pomáháme

Školení a rozvoj lidí (koučink, mentoring) - řeší problémy, za kterými je něčí nekompetence, týmová komunikace nebo problémy s plánování a řízením

Jestli už nechcete, aby výkon vašeho týmu / firmy spalovaly interní problémy, ozvěte se nám.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Vybrat IT odborníka

Připravit metodiku vdělávání

Zlepšit kvalitu práce

Vypracovat kariérní řád

Proč to ve firmě skřípe?

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt