Méně práce s řízením organizace

Firmy investují do vzdělávání, ale často přitom zapomínají jej skutečně sladit s potřebami firmy a jejími plány rozvoje.

Metodika vzdělávání

Vzdělávací metodika především definuje strategii vzdělávání ve firmě a plán, jej strategii plnit. Plánů se většinou hodí několik (krátkodobé, střednědobé) a každý zahrnuje jiné kroky.

Metodika zajistí, že školení jsou realizována efektivně a podle potřeb společnosti. V neposlední řadě každému pracovníkovi dává cíl a mantinely, o jaké vzdělávání, certifikace a kvalifikaci má usilovat. Metodika pomáhá i s obhájením nákladů na vzdělávací kurzy jakožto uznatelných nákladů.

Metodika vzdělávání obnáší:

PDQM vám pomůže kompletní metodiku vytvořit a uvést do praxe. S využitím našich zkušeností i i uznávaných standardů (např. People CMM) pro vás připravíme nástroj, kteří ocení jak manažeři, tak výkonní pracovníci.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Vybrat IT odborníka

Připravit metodiku vdělávání

Zlepšit kvalitu práce

Vypracovat kariérní řád

Proč to ve firmě skřípe?

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt