Méně práce s řízením organizace

Řízení kvality práce

Výstupní kontroly, kontroly výroby, výpočty statistické chybovosti a další metody fungují pro sériovou výrobu mnoha tisíců či milionů stejných výrobků. Nástroje ale selhávají pro kusovou výrobu, služby a specializované činnosti.

Firmám pomáháme zavádět mechanismy řízení práce na projektových a vývojových činnostech, motivovat pracovníky a implementovat různé standardy kvality, zejména Six Sigma, TQM (Total Quality Management), ISO 20000 a další procesní standardy.

Kvalita v IT

Většina firem stále redukuje zajištění kvality softwarových řešení na testování hotové aplikace. Jde přitom o nejdražší způsob zjišťování i následného odstraňování závad. Existuje mnoho lepších způsobů od testování hned při vývoji, přes kontroly vstupní dokumentace až po metody vývoje spolehlivého a bezpečného software. PDQM má velké zkušenosti s různými úrovněmi zajištění kvality a rádi vám pomůžeme. Jedním z neúčinnějších prostředků je stavební dozor na IT projektu.

Kvalita ve službách

Hlavním problémem kvality sužeb je většinou nemožnost výstupní kontroly u služeb poskytovaných přímo zákazníkovi. Kvalitu je třeba zajistit jinými způsoby a rádi vám je pomůžeme definovat a nastavit. Pro služby v IT a některé další lze s výhodou využít standardů ISO/IEC 20000, ITIL CMMI for Services a dalších, ale přesto je nejdůležitější zkušenost a praxe. Právě tím vám práci usnadníme.

Kusová výroba a projekty

Při kusové a malosériové výrobě, stejně jako u projektů jednorázových zakázek je třeba způsob ověření kvality výstupní dodávky často plánovat už při přípravě projektu nebo výroby. Je třeba kombinovat standardních metod s jejich přizpůsobením konkrétnímu projektu, tzv. tailoring ověřovacích postupů. Pro více informací nebo pomoc nás kontaktujte.

Rozvoj podnikání

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Vybrat IT odborníka

Připravit metodiku vdělávání

Zlepšit kvalitu práce

Vypracovat kariérní řád

Proč to ve firmě skřípe?

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt