Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Pomůžeme vám, aby každý zaměstnanec a především každý vedoucí pracovník firmy věděl, kam firma míří, dokázal se s tím ztotožnit a řídil práci svou i svého týmu podle této strategie.

Vypracování business strategie

Firemní strategie

Business strategie dává firmě smysl. Je potřebná pro nastavení procesů i řízení lidí. Dobře definovaná a komunikovaná business strategie je podmínkou dlouhodobé úspěšnosti, udrží stálé zákazníky a motivuje zaměstnance.

Marketingová strategie

Základem úspěšné organizace je vždy kvalitní marketingová strategie. Firma potřebuje vizi i plán, co, jak a pro koho chce dělat, čím bude na svém trhu unikátní a jak tuto unikátnost prodá, tj. přesvědčí zákazníky, aby jí ocenili a kupovali. Kvalitní marketingová strategie má přímě dopady na celou organizaci, všechny týmy od vývoje, po reklamu a je tak základem pro transformaci i zlepšování firmy.

Pomůžeme vám vytvořit marketingovou strategii a navazující business strategii tak, aby měly skutečný přínos pro vaše podnikání a neohrozila budoucnost firmy. Máme zkušenostmi se všemi oblastmi, které je nutné vyřešit, ať už jde o rizika, logistiku nebo případnou podporu automatizace procesů.

Řiďte firmu v souladu s funkční strategií

Na marketingovou strategii musí navázat i strategie řízení celé společnosti. PDQM vám pomůže navrhnout model řízení, sledování a hodnocení zdraví firmy, který odpovídá marketingové strategii, ale i vnitřní vizi společnosti, její velikosti i schopnostem pracovníků.

Uveďte strategii do života

Dobrá strategie je lokomotivou, která firmu táhne. Jestli ale skutečně pojede, záleží i na mnoha dalších faktorech.  Firma musí vnitřně dobře fungovat mířit správným směrem. Tomu pomáhá práce s lidmi ve firmě, procesy i komunikace strategie zákazníkům.

» Jak pracujeme «

Při práci využíváme moderní standardů jako People CMMI, ISO 2000, CobiT, ale především stavíme na praxi a zkušenostech. Našimi spolupracovníci jsou lidé se zkušenostmi s top manažerských pozic úspěšných firem i absolventi MBA studia. Přesto s každým klientem pracujeme individuálně a nekopkujeme poučky nebo přístupy jiných firem.

Při rozvoji strategie řešíme potřeby firmy jako celku:

  • financování firmy
  • zohlednění sociální situace ve firmě
  • možnosti regionu
  • osobní cíle majitelů
  • interní procesní zralost
  • práce s informacemi, jejich bezpečností a udržením nezávisle na odchodech pracovníků

Kombinujeme využití technických standardů s moderními prvky řízení kolektivů. Pomáháme především firmám v oblasti služeb a IT, takže na první místo klademe kvalitní a sehraný tým pracovníků.

Firemní strategii pomáháme dovést do praktických důsledků stanovení hodnocení úspěšnosti (KPI), vytvoření komunikačních a procesních map, nastartování procesu zlepšování a rozvoj práce s informacemi.


Proč rozvíjet business strategii s PDQM

PDQM s klienty dlouhodobě spolupracuje. Pomáháme model řízení uvést v život, vyškolíme vaše vedoucí pracovníky i manažera kvality. Projekty s námi končí až když máte ze změn skutečné přínosy. Obraťte se na PDQM a zjistíte, že co jste dosud považovali za teorii, i Vaší firmě dokáže skutečně pomoci.

Rozvoj podnikání

Zpracování business strategie

Audit organizace

Interim management

Založení pobočky v ČR

EU projekty (ICT)

Zavedení standardů do organizace

Reporty a analýzy v MS Excel

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt