Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Chcete inovovat ICT vybavení nebo vyvíjet nové softwarové řešení? Pomůžeme vám se získáním dotace i s řízením projektu.

Podpora z programů ICT v podnicích a ICT  a strategické služby

Pomůžeme Vaší firmě zavést informační systémy pro řízení procesů, organizace, dat nebo automatizace (ERP, workfow management, CRM). Pomůžeme vám získat dotaci na ICT projekty z fondů evropské unie.

Máme v týmu zkušené konzultanty i posuzovatele těchto projektů, kteří pracují pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a agenturu Czechinvest. Víme tedy nejlépe, co je potřeba, aby Váš projekt byl kvalitní, mohl být podporován a byl úspěšný.

Naši konzultanti nejenom odborníky na fondy EU, ale především skutečnými odborníky na ICT technologie. Pomůžeme Vám proto s celým vedením projektu, zpracováním zadání, výběrem dodavatele, řízením projektu a kontrolou dodávky.

» Naše kompetence v projektu«

Naše zkušenosti umožní, abyste se do projektu pustili i bez předchozích znalostí problematiky. V neposlední řadě díky zapojení našich odborníků získáte i lepší bodové hodnocení při posuzování projektu (Zkušenosti s projekty, technická připravenost týmu). Zajistíme pro Vás projekt po odborné i organizační stránce

Odborné zajištění ICT projektu

 • Věcné řízení projektu
 • Návrh řešení
 • Zpracování business analýzy i technické analýzy (při vývoji vlastního řešení)
 • Výběr dodavatelů
 • Kontrola kvality práce při vývoji i nasazování koupeného řešení
 • Organizace a zajištění akceptačního testování
 • Pomoc s organizačními změnami, které umožní maximální využití přínosů nových technologií
 • Návrh a řízení procesních změn, zapojení nových systémů do plánování, hodnocení i obchodních procesů

Organizační zajištění ICT projektu

 • Příprava projektové žádosti
 • Formální řízení projektu
 • Zpracování výběrového řízení v souladu s požadavky zákona i požadavky Czechinvest
 • Kompletní řízení agendy potřebné pro získání dotace

Proč ICT projekt s PDQM

PDQM má přes 20 let zkušeností s informačními systémy v podnicích i s jejich vývojem. Pomáháme softwarovým firmám, ale i organizacím a podnikům, které systémy nakupují a provozují. Dokážeme navrhnout optimální řešení i pohlídat, aby výsledek projektu splnil očekávání.

Rozvoj podnikání

Zpracování business strategie

Audit organizace

Interim management

Založení pobočky v ČR

EU projekty (ICT)

Zavedení standardů do organizace

Reporty a analýzy v MS Excel

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt