Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Má Vaše organizace zájem založit v Česku novou pobočku, ale nemá zkušeného manažera nebo dostatečné znalosti českých právních podmínek? PDQM pro vás zajistí vše potřebné.

Založení nové pobočky

PDQM spolupracuje s firmami na tvorbě business strategie. Pokud vaše společnost  má v úmyslu založit novou pobočku, je tento záměr již strategií podložen. Je ovšem často nutné dopracovat tuto strategii pro podmínky nové pobočky, stanovit cíle pro vznikající tým a regionální podmínky.

PDQM má zkušenosti s celým procesem založení pobočky:

Hlavní výhodou PDQM jsou praktické znalosti a zkušenosti s managementem firem, analýzami lokalit a znalostí postupů potřebných pro efektivní založení pobočky. S naší pomocí můžete snadno přijít na český trh, založit v Česku vývojové nebo obchodní pracoviště i vytvořit sít poboček. Naše zkušenosti vám zajistí vše potřebné.

PDQM se dlouhodobě orientuje na práce kvalifikovaných týmů v technických a zejména IT oblastech. Službu zajištění týmu proto můžeme nabídnout pro pozice odborných pracovníků i managementu. Dlouhodobě spolupracujeme i s univerzitami a jsme připraveni navázat vztahy i pro váš kolektiv.

Procesy a činnosti, které pro vás PDQM zajistí

Zajistíme všechny činnosti potřebné pro kvalitní začátek i rutinní provoz pobočky. (Klikněte pro podrobnosti.)

Výběr lokality

Vhodné umístění pobočky je jednou z klíčových činností, které mají vliv na úspěšnost i efektivitu. Zajistíme analýzu lokalit, výběr regionu i konkrétního vhodného místa, spolupráci s regionálními univerzitami i uvedení pobočky do lokálních ekonomických kruhů.

Zajištění právních úkonů

PDQM disponuje spolupracovníky nebo zajistí regulérní výběrové řízení na zajištění veškerých povinných právních úkonů, výběrem firmy pro outsourcing účetnictví a další činnosti, které jsou nezbytné pro efektivní chod vznikající pobočky.

Vytvoření a organizace týmu

PDQM zajistí přenesení nebo rozvoj procesů, splnění procesních standardů kvality, výběr pracovníků a zajištění chodu týmu. Zajistíme nábor kvalifikovaných pracovníků a spuštění týmu tak, aby mohl co nejrychleji pracovat.

Pokud je nová pobočka pro firmu jednou z prvních nebo pobočkou geograficky velmi vzdálenou, navrhneme nový procesní model komunikace uvnitř firmy. V rámci zakládání pobočky proto většinou i optimalizujeme celopodnikové procesy, které se musí přizpůsobit novým podmínkám.

Podpora postavení společnosti na trhu

Uvedení pobočky na lokální trh vyžaduje i zajištění PR aktivit, vytvoření prezentace společnosti, lokálních internetových stránek a řadu dalších činností, bez kterých by pracoviště těžko komunikovalo s veřejností a obtížně shánělo pracovníky. V rámci založení pobočky zajistíme i potřebné PR aktivity, aby pobočka i její služby byly důvěryhodné a pozitivně vnímané veřejností.

Rozvoj podnikání

Zpracování business strategie

Audit organizace

Interim management

Založení pobočky v ČR

EU projekty (ICT)

Zavedení standardů do organizace

Reporty a analýzy v MS Excel

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt