Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Interim management

Nejste spokojeni s pomocí od konzultantů? Máte dojem, že jejich pomoc jsou babské rady nebo prostě spadli z měsíce a nevidí souvislosti? Nejste sami. Podobnou zkušenost udělala řada firem. PDQM nikdy neodchází od nakousnuté práce a spolupracuje vždy až do konce. A když je potřeba, zajistíme i služby managementu.

Řízení projektů

Zajistíme odborné řízení vašeho projektu podle mezinárodního standardu PMBOK. Naše zkušenosti zajistí, aby projekt byl veden pečlivě, odborně a s důrazem na dotažení do konce

Vedení programové kanceláře

Vedení programu je často zanedbávanou činností a spoléhá se, že se o vše postarají vedoucí projektu ve spolupráci s vedením společnosti. Bohužel tomu tak většinou není a meziprojektová koordinace se tak stává jedním z nejčastějších důvodů, proč jednotlivé projekty selhávají. Zajistíme u vás vytvoření programovoé kancelář, její definicíi nastartování a chod.

Řízení kvality

Chybí vašim pracovníkům zkušenosti s řízením interních procesů, zajištěním nástrojů pro řízení kvality? PDQM má zkušenosti s nasazením řady standardů kvality i s interními audity a soustavným sledováním kvality. Pomůžeme vám proces nastartovat i dovést do konce.

Založení pobočky

Činnosti související se založením pobočky jsou často časově náročně a vyžadují dobrou znalost místního prostředí. Využijte zkušeností a kontaktů PDQM a založte pobočku bez starostí.

Interim = dočasný

PDQM nemá za cíl trvale pracovat v žádné společnosti, Naše spolupráce ať konzultační nebo manažerská je vždy omezena splněním úkolu a často i časem. Vždy přitom usilujeme o to, aby ve vaší firmě zůstalo veškeré know-how a vyrostl pracovník schopný práci plnohodnotně převzít.

Rozvoj podnikání

Zpracování business strategie

Audit organizace

Interim management

Založení pobočky v ČR

EU projekty (ICT)

Zavedení standardů do organizace

Reporty a analýzy v MS Excel

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt