Méně práce s řízením organizace
Méně práce s řízením organizace

Jak zlepšit firmu? Všecho jakž-takž funguje, ale cítíte, že firma má "na víc"? Audit fungování slouží právě k tomu, aby odhalil, kam má smysl napřít síly a zlepšovat

Audit fungování organizace

Důvodů, proč to ve firmě skřípe, je řada, podstatné je najít přičinu. Teprve pak je možné problémy účinně řešit. Právě audit a následná root-cause analýza je cestou k nalezenískutečných příčin.

Audit fungování je široký pojem a stejně tak široký může být záběr auditu. Cílem je nalézt, co je v organizaci neefektivní a potřebuje zlepšit.
Audit podle potřeb může zahrnovat:

I když to není obvyklé, občas je třeba zahrnout i hloubkové audity:

Směřování auditu

Vzhledem k potenciální šíři i hloubce auditu je důležité na začátku zvolit správnou strategii. Pokud jsou neklamné příznaky problémů v určité oblasti, je proveden hloubkový audit dané oblasti. Když ale takové příznaky chybí, audit je zahájen plošným ověřením zdraví organizace s cílem nelézt příznaky nedostatků. Na to pak v druhém kroku naváže hloubkový audit konkrétních oblastí.

Typické příznaky problémů

Mezi nejčastější příznaky problémů se řadí

Příznaků může být i mnoho dalších, tak jako je jedinečná každá firma, jsou jedinečné i její problémy.

Proč audit z venku

Není výjimkou, že problémy jsou ve firmě známé, že si o nich "štěbetají vrabci na střechách". Každý ale má svůj hlas a svou představu. Externí audit má oproti interním diskuzím nesporné výhody:

Rozvoj podnikání

Zpracování business strategie

Audit organizace

Interim management

Založení pobočky v ČR

EU projekty (ICT)

Zavedení standardů do organizace

Reporty a analýzy v MS Excel

Řízení a automatizace procesů

Řízení projektů a kvality

Řízení IT a informací

Řízení a rozvoj lidí

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt