ID Datum a čas Předmět zásahu Realizace a schválení Činnost

Datum Začátek Konec Fyzický server Virtuál Aplikace Instance Vyžádal Zásah schválil Provedl Ověřil Příčina Opearace Poznámka