Méně práce s řízením organizace

Kdo je vlastně softwarový analytik?

Význam pojmu softwarový analytik není nijak standardizován. My jej chápeme jako člověka, který zpracuje business analýzu a navrhne software - pak je fakticky designér nebo softwarový architekt. Někdy je chápán jako business analytik. Někdy od každého trochu.

Softwarový analytik mágem

Často je softwarový analytik v roli mága, který sloučí několik schopností a rolí - business analýzu, technické analýzu a někdy i softwarové architekturu (když se vyvíjí zcela nový systém). Když je schopný (a skoro každý je o sobě přesvědčen, že je schopný, že?), práce běží dobře a díky malému týmu postupuje rychle.

Zdánlivě jednoduché zadání ale v praxi skrývá řadu problémů, které se projeví ve chvíli, kdy problémy a jejich řešení nejsou jednoduché. Časté problémy softwarových analytiků jsou:

Analytik je sběračem požadavků a jeho přidaná hodnota je minimální. Nutno přiznat, že k tomu je často tlačen lidmi z businessu, kteří chtějí všechno rozhodovat, aniž si uvědomují, že softwarová aplikace je přeci jenom o dost složitější, než poznámkový diář s tužkou v pásku na hřbetě

Softwarový analytik businessu nerozumí. (O tom je business většinou přesvědčen, často oprávněně.) Analytik, který vyrostl z vývojáře a byl vybrán na analytika, protože - v horším případě - lépe mluvil, než programoval, v tom lepším (?) protože byl nejlepším vývojářem ze všech. Takový analytik je myšlenkově zakotven v detailu aplikace a o problémech businessu většinou není zvyklý přemýšlet a považuje je za banální, protože od přirozenosti ignoruje všechny soft-věci, jako jsou schopnosti lidí, móda, nálady trhu apod.

Analytik má za zády produkt (většinou své mateřské firmy) a jeho cílem je naroubovat všechno v businessu na funkce produktu. K tomu je většinou tlačen vývojovým týmem, který nemá dostatečné kapacity pro vývoj a pochopitelně chce udržet jednotný produkt pro co největší skupinu zákazníků. Je samozřejmě vhodné, když se maximálně využijí existující funkce systémy a projekt zbytečně nevyvíjí něco, co v aplikaci už je. Nezřídka ale násilné využití funkcí, původně určených k něčemu zcela jinému, dělají ve správě aplikace větší problémy, než na zakázku vyvinutý modul.

Kvalitní softwarový analytik

Rozhodně nechci říct, že softwarový analytik nemůže svou dvojroli zvládnout na výbornou. Je ale nezbytné, aby uměl skutečně přemýšlet o fungování businessu a dokázat jeho potřeby pochopit, popsat, zobecnit a řešit. Zobecnění je důležitou součástí, protože řešení přesně pro konkrétní situaci často nevyhovuje už v době nasazení úpravy. Analytik musí mít představivost, jak se business v čase mění, aby dokázal navrhnout řešení, které je použitelné i při změnách, které jistě nastanou.

Stejně tak je důležité, aby softwarový analytik rozuměl architektuře aplikací a pokud jde o podnikovou aplikaci větší firmy, tak aby rozuměl i architektuře celého IT systému organizace (dnes běžný middleware a SOA služby). Důležité přitom je, aby šlo o zkušenosti a ne pouze vyčtené poučky. Praxe ve firmách je většinou teorii dodavatelů middleware řešení na míle vzdálená! Tady má ale analytik většinou situaci jednodušší, protože větší firmy role business a technické analýzy nespojují.

 

PDQM, s.r. o.   1997-2007-2015   Podmínky užití stránek

Hlavní stránka

O firmě

Blog

Dotazy a odpovědi

Školení softwarové analýzy

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt