Méně práce s řízením organizace

Proč metriky při vývoji software?

Softwarové metriky

Čtenář snad omluví, že začnu mírně zeširoka. Kde chce praktickou radu, která má ale velkou šanci, že jej přivede na scestí, nechť s klidným svědomím úvodní odstavce přeskočí.

Kritéria pro sledování chyb jsou užitečná pro metriky a metriky jsou pro změnu nástrojem pro naplnění informačních cílů. Tato teoreticky znějící věta se možná na úvod nehodí, ale je klíčovou pro korektní odpověď:

Uvedený postup dává jednoznačnou odpověď na položenou otázku: Parametry navrhuji takové, jaké mi poslouží pro získání potřebných informací. A potřebné informace jsou ty, které management projektu, firmy či zákazníka potřebuje znát. Je uměním softwarového inženýra pomoci managementu tyto potřeby definovat a následně najít cesty, jak na ně odpovědět.

Následující návrhy je proto nutné brát jako příklady, které se někdy hodí ale často ne. Kdy jsou vhodné, záleží na tom, co firma potřebuje o svém vývoji a testování vědět.

Metriky pro vyhodnocování chyb

Sem nechť přímo přejde netrpělivý čtenář

Pokud je důležité časové hledisko chyb, bývají důležité veličiny:

Pokud je důležité dobrat se kvality nasazovaných komponent:

Záleží-li na kvalitě procesů zajištění kvality (typicky testování):

Je-li důležité, kdo či co za chybu může

Je-li důležité ekonomické hledisko

Graf rozložení chyb při analýze testů softwarové aplikace

Je důležité upozornit, že pro řádnou analýzu kvality testování, chybovosti software a predikci jeho kvality v provozu nejsou důležité pouze metriky postavené na informacích o jednotlivých chybách, ale i o rozležení chyb v čase a závislostech mezi chybami. Teprve z komplexního obrázku je možné získat komplexní pohled na celou oblast kvality a testování. Dobrou zprávou naopak je, že většina nástrojů pro řízení chyb poskytuje i podporu pro většinu klíčových parametrů, takže je sledování poměrně usnadněno.

Kolik informací potřebujeme?

Výčet by mohl být mnohem delší a ještě delší by samozřejmě byl výčet metrik, které ze všech těchto parametrů je možné získat. Sledování všech parametrů by ale bylo velmi nákladné, takže nelze předpokládat, že by jej běžná softwarová firma realizovala. Pak nezbývá, než se vrátit k úvodu odpovědi: je třeba pro sledování vybrat jen takové metriky, které skutečně následně zpracujeme a které nám přinesou informace, s nimiž umíme, chceme a potřebujeme pracovat.

Jak na kontrolu kvality při vývoji a testování?

Zdá se vám to příliš složité? Pozvěte si nás na školení o metrikách při vývoji software.A pokud nemáte zkušenosti nebo čas a přesto chcete vědět, jestli má testování smysl a kolik je ho vlastně potřeba, obraťte se na nás a my vám to pomůžeme zjistit.

PDQM, s.r. o.   1997-2007-2015   Podmínky užití stránek

Hlavní stránka

O firmě

Blog

Dotazy a odpovědi

Naše zkušenost s řízením projektů agilním způsobem

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt