Méně práce s řízením organizace

Manifest

Cílem manifestu je zlepšit metodu vývoje software. Základními principy agilního přístupu je:

12 základních principů manifestu

 1. Nejvyšší hodnotu je uspokojit zákazníka rychlými a trvalými dodávkami kvalitního software

 2. Změnové požadavky jsou vítány a to i ke konci vývoje. Agilní procesy je zpracují tak, aby zákazníkovi přinášely výhody  

 3. Dodávat funkční software často, v intervalech týdnů až měsíců se snahou o kratší intervaly mezi dodávkami

 4. Lidé z businessu a vývojáři musí na projektu denně spolupracovat

 5. Základem projektu jsou motivovaní lidé. Musí mít dobré pracovní podmínky, podporu a důvěru, že svou práci odvedou.

 6. Nejúčinnější cesta k efektivnímu sdílení informací při vývoji je osobní přímá komunikace

 7. Hlavním kritériem postupu je funkční software

 8. Agilní procesy propagují udržitelný vývoj. Sponzoři, vývojáři i uživatel musí být schopni dodržovat stálý výkon neomezeně dokud je třeba bez stanoveného konce

 9. Trvalé střežení co nejvyšší úrovně technického řešení a dobrý návrh posiluje agilní přístup

 10. Jednoduchost - umění co nejvíce práce vůbec nedělat - je nezbytná

 11. Nejlepší architektura, požadavky a návrh pocházejí ze samoorganizovaného týmu

 12. Tým pravidelně vyhodnocuje svou prácí a upravuje své postupy tak, aby byl co nejefektivnější

Manifest je překladem z originálního Manifesto for Agile Software Development

Jaké máme zkušenosti s agilním programováním rozebíráme v našem blogu.

PDQM, s.r. o.   1997-2007-2015   Podmínky užití stránek

Hlavní stránka

O firmě

Blog

Dotazy a odpovědi

Naše zkušenost s řízením projektů agilním způsobem

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt