Méně práce s řízením organizace

2016


Únor 2016 - Mentoring jako samostatná nabídka

Mentoring samotný není v naší nabídce ničím nový, ale až dosud jsme jej poskytovali jako součást vzdělávacích programů a více méně spojený se školením. Ukázalo se ale, že pro řadu lidí i týmů je mentoring službou, o kterou mají zájem i bez školení, takže jsme jeho nabídku osamostatnili od školení.

Mentoring je primárně mířen na jednotlivce, ale má smysl i pro celé skupiny. Pak kromě podpory odborného růstu dává možnost pracovat na standardizaci pracovních postupů a zejména zlepšování týmové spolupráce. A to je něco, co i v malých týmech velmi často vázne.


Leden 2016 - Nově certifikace znalostí jazyků analýzy (ArchiMate, BPMN, UML, SysML, wireframes)

Pokud chcete, aby se ve vašem týmu nezápolilo s otázkami, o enterprise architektuře ale efektivně pracovalo, máme pro vás dobrou zprávu: nově jsme k našemu školení jazyků analýzy vytvořili i certifikační test, který schopnosti lidí dobře prověří. Využití testu samozřejmě není závislé na absolvování našeho školení, naopak. Jestliže si nejste jisti, nakolik je tým v používání jazyků jako je UML, BPMN, ArchiMate nebo SysML zkušený, využijte našeho testu a hned budete vědět, na čem jste.

Leden 2016 - Novinky PDQM

Novinky úzce souvisí s naší prací v loňském roce. Jak i okolní příspěvky napovídají, hodně jsme se věnovali práci s jazykem ArchiMate, který se tak definitivně stal primárním jazykem business analýzy. Jsme přesvědčeni, že pro popis fungování businessu dnes lepší jazyk neexistuje.

Na základě dlouholeté spolupráce jsme formalizovali partnerství s vyškoleným koučem a mentorem managerů, Společně připravujeme nové služby. Nebude to velká změna ve směrování PDQM, ale nepochybujeme, že tak můžeme našim klientům přinést další užitek.

Rok 2015 pro PDQM byl úspěšný jak z hlediska obchodního - máme několik nových spokojených kleintů, tak ekonomického - jsme stále úspěšnou a stabilní firmou, tak i z hlediska vnitřního rozvoje - aktualizujeme nabídku a učíme se nové věci, abychom byli stále těmi nejlepšími pomocíky v projektech i rozvoji vaší společnosti. Děkujeme všem novým i stávajícím klientům za spolupráci.

2015


Založili jsme nový blog o ArchiMate

Hromada otázek a problémů na téma používání jazyka ArchiMate, které jsme řešili během mentoringu analytického týmu, nás přivedla k myšlence tyto otázky s odpověďmi sepisovat a dát ta základ novému blogu na téma ArchiMate. Pokud máte dotazy, můžete se na nás obrátit, nebo mentring využív pro vlastní tým


Strpen 2015 - Vytvoření metodiky používání ArchiMate

Věříte tomu, že si váš tým sám vytvoří nejlepší metodiku, jak dělat analýzu a udržovat enterprise architekturu? Jste přesvědčeni, že nikdo z venku neví lépe, jak je to dobré pro vaši společnost? Pak přemýšlíte podobně, jako cca polovina IT týmů.

Ta úvaha má jenom jede háček. Že z té poloviny ani ne 1% skutečně kvalitní metodiku vytvoří. Jedno číslo por zajímavost: v Dánsku se do toho pustili, dokonce nebyli sami, ale dala se dohromady skupinka firem a univerzita, aby si navrhli jednoduché řešení. Stálo je to jenom cca 4 mil euro.

Další náš klient se rozhodl, že takové prostředky raději investuje do něčeho užitečnějšího, než vytváření vlatní metodiky, a pozval si nás. Díky tomu od srpna do podzimu s jeho týmem pracujeme, vytváříme metodiku analýzy, školíme pracovníky a upravujeme dosavadní modely, aby byly přehlednější a srozmitelnější.


Březen 2015 - Otestovat software není hračka

Převzít od dodavatele a otestovar software, na kterém chcete stavět své vztahy s 3-5 miliony klientů, není žádná legrace. Je dobré si být skutečně jistý, že ten sofware pracuje, jak má a neztrapní vás před klienty, případně přímo nepodřeže větev vašeho podnikání.

Byli jsme jako konzulatnti přizvání k takovému projektu a tak do konce roku 2015 pomáháme, aby ověření všech funkcí kritického software skutečně proběhlo řádně a firma si mohla být jistá, že se na něj bude moci spolehnout.


Únor 2015 - Zdědili jsme T-mobile. Nebo T-mobile zdědil nás?

Mnohaletá spolupráce PDQM s GTS nekončí ani poté, co T-Mobile českou GTS odkoupil. Převzal s ní i OSS/BSS systém od naší firmy a vyhodnotil jej, jako strategicky důležitou aplikaci, kterou je třeba a dobré dále používat a rozvíjet. Jsme rádi, že i v rámci výrazně větší firmy, kde je podstatně větší konkurenční tlak dodavatelů, se prokázalo, že naše řešení je plně konkurenceschopné a nákladově efektivní.


Leden 2015 - Novinky v PDQM

Máme za sebou další kalendářní rok a dovolte proto, abychom jej zrekapitulovali i z pohledu naší firmy.

Co jsme dělali

Hlavní náplní našich služeb v roce 2014 byla jednak pomoc s rozvojem týmu analytiků (celkem ve 3 společnostech)

Významným projektem byla pomoc s náhradou 20 let starého podnikového informačního systému ve finanční instituci za nový, který by splňoval potřeby dnešní doby - zejména schopnost rychlého přizpůsobování se změnám na trhu i v regulatorice, která business finančních organizací ovlivňuje čím dál tím více. Projekt zdaleka není dokončen, hlavní brzdou se ale ukázala být schopnost managementu se dohodnout, co vlastně od nového systému skutečně firma potřebuje. Bude to asi oříšek i pro letošní rok.

Užitečným projektem byla i pomoc velké polostátní firmě s analýzou, jak vlastně testuje a celkově se stará i informační systémy. Bohužel pro nás všechny, kdo se více méně na efektivitě státních a polostátních firem musíme finančně podílet, se potvrdilo, že efektivita má velké rezervy. Dobrou stránkou věci je, že se blýská na lepší časy a snad se tam situace skutečně zlepší.

Několika společnostem jsme pomohli zhodnotit, v jakém stavu jsou jejich informační systémy, které jako produkty nabízejí do světa. Rozptyl byl velký - od zcela nového systému, který se snaží na trhu uspět, až po systém, který má kořeny v brzké porevoluční době a má tak za sebou přes 20 let vývoje. Problémy každého z nich jsou pochopitelně zcela odlišné, ale jedno měly všechny společné - vývojové týmy podceňují dvě opravdu důležité věci: kvalitního architekta a architekturu systému vůbec a kvalitně zpracované uživatelské rozhraní. To první má fatální dopad na udržovatelnost, to druhé zase na prodejnost, v horším případě i přímo na možnost systém používat. Víra programátorů v to, že "všemu rozumí", že architekturu si navrhnou a tlačítka nakreslí (a dobré UI rozhodně není jen o ikonkách, ale také o celé architektuře!) i dobrým systémům podrží pořádně nohy.

V neposlední řadě se stále staráme o real-time provozní systém telekomunikační společnosti, který stojí na jádru našeho procesního systému facio. Nejenom, že jde o systém, který za celý rok neměl výpadek a sloužil ke spokojenosti uživatelů, ale dává nám to i dobré zkušenosti s návrhem a provozem IS, které se promítají i do našich školení.

Co jsme zlepšili

Pokračuje zdokonalování našich výukových programů - investovali do publikací o vzdělávání dospělých a věříme, že to přinese celkové zlepšení, i když zásadní změna se nekoná.

Zaměřujeme se na firemní kurzy, ale protože se docela často ozývají jednotlivci, že by chtěli ten či onen kurz absolvovat, zavedli jsme možnost distančního vzdělávání. Záměrně nehovořím o eLearningu - zásadním rozdílem je, že neprodáváme bazén a příručku plavání, ale chceme být i s těmi z vás, kdo nemají kolem sebe tým, a přesto stojí o kvalitní kurzy. V praxi se naše distanční kurzy liší zejména tím, že máte prostor pro přímou diskuzi s lektorem a jsou odpovězeny otázky napsané i vyslovené. Nehrozí proto, že byste skončili s pocitem, že něčemu nerozumíte nebo něco chybí.

Zavedli jsme do nabídky několik nových kurů, zejména školení normy ISO 26262, která je čím dál tím důležitější, ale nově také školení databází - kurz zaměřený na analytiky a všechny další ?bežné? členy IT týmů i zadavatele poptávky na IS. Většina databázových kurzů dříve či později skončí v detailech administrace, správy a programování toho kterého databázového systému a školení tak je určeno pouze specialistům na databáze. My jsme naším kurzem naopak chtěli rozšířit nabídku pro ty, kdo potřebují mít obecný přehled o možnostech a potřebách informačních systémů, vědět, jak systémy pracují s daty a jak je ukládají, ale nejsou specialisty na programování v PL/SQL nebo návrh databází. Databázový kurz tak rozšířil celkovou nabídku kurzů pro analytiky, ale smysl má i samostatně zejména pro týmy, které stojí na prahu nasazení nového IS nebo jeho výrazné inovace.

Jsme tu s vámi a pro vás

Děkujeme všem, kdo s námi v roce 2014 spolupracovali. Daří se nám uplatňovat pravidlo 0% chybovosti - celý rok bez stížností na kvalitu ať už děláme cokoli. V praxi se spokojenost klientů projevila i cca 10% nárůstem tržeb oproti předchozímu roku. Rádi s vámi budeme spolupracovat i v dalším roce.

2014


Srpen 2014 - Externí review vývojovému týmu

S významnou mezinárodní společností, vyvíjející vysoce specializovaný software pro stavebnictví, jsme realizovali externí zpětnou vazbu pro její vývojový tým. Software, který je špičkou na trhu přes deset let vyžaduje kontinuální práci s kódem, který vytvářelo několik generací programátorů. I když se firma zaměřuje na budování týmu ze špičkových pracovníků (přes 95% týmu tvoří lidé s vysokoškolským diplomem), problém ztráty know-how i zastarávání kódu se jí samozřejmě nevyhne.

S týmem jsme řešili principální otázky dělby práce, maximálního využití schopnosti lidí a jejich motivace i způsoby efektivní kontroly kvality software. Protože firma má přímou vazbu na zákazníky, zpětná vazba se nevyhnula ani otázkám vztahu k zákazníkům a vnímání hodnoty produktu uživateli.

V rámci review jsme práci a fungování týmu zhodnotili na základě studia samotného, kódu, analytických podkladů, projektové dokumentace, ale zejména v mnoha pohovorech se zástupci všech rolí.

Výstupem review byla sada doporučení, které byly podrobně diskutovány s vedením společnosti až do podoby konkrétních kroků - organizačních i systémových změn. Všechny závěry budou i probrány s celým týmem.

Společnost PDQM byla vybrána na základě našich předchozích zkušeností, podobným způsobem jsme již dříve pomohli několika týmům a všechny spolupráci hodnotí jako přínosnou zejména díky tomu, že se na jejich práci podíval někdo kvalifikovaně, ale přitom nezaujatě bez brýlí „provozní slepoty”.


Červenec 2014 - Certfikace business analytiků proběhla

Kvalita interních business analytiků má významný vliv na cenu IT projektů, ale obecně na schopnost organizace se měnit a rozvíjet. Ve většině firem je analytický tým tím klíčovým, který rozhoduje o tom, jak rychle dostane na trh nové produkty. Proto firmám na jeho kvalitě skutečně záleží a chtějí mít možnost si kvality lidí prověřit

Náš klient proto využil naší certifikace business analytiků, kterou jsme upravili podle podmínek jeho interní metodiky, a celý analytický tým prošel certifikací. Jaký je výsledek. Pro management firmy skutečně překvapivý, protože objevil, že schopnosti řady lidí jsou větší, než se čekalo, ale brzdí je motivace. Naopak u jiných se ukázaly slabé stránky jejich schopností a HR tým má dobré podklady pro přemýšlení, jak tento klíčový tým dále rozvíjet.


Červen 2014 - Vytvoření týmu analytiků

Po dva měsíce jsme intenzivně pracovali s tým technických analytiků i nových pracovníků společnosti, abychom vytvořili přístup, kterým se firma, dosud dodávající zejména telekomunikační technologie, bude řešit komplexní dodávky zahrnující hardware i softwarová řešení.

V rámci spolupráce jsme dodali řadu školení z našeho cyklu vzdělávání analytiků, ale také diskutovali o rozdělení práce, úkolech obchodníků, rizicích, které projekty skrývají a na které si musí dát nově pozor.

Tým pracoval nejenom na znalostech, ale i praktických zkušenostech s nástrojem Enterprise architekt, kterému se věnovala část našich školení také. Enterprise Architect se tak stal základem správy informací pro business i technickou analýzu všech nových projektů společnosti.


Březen 2014 - Návrh zlepšení interního testování

Pro jednu z největších českých společností jsme vypracovali posouzení celého testovacího procesu a návrh, jak efektivitu testování zlepšit. Součástí byla i analýza, zda se vyplatí automatizovat testy nebo využívat externích zdrojů pro testování.

Řada nedostatků, které při posouzení vyplynuly, jsou běžné a vyskytují se často:

Důsledky byly očekávatelné: řada uživatelů byla přesvědčena, že dodávky nejsou kvalitní a na testování nespoléhala. Za posledních roky nedošlo k žádnému pozorovatelnému zlepšení ať už v kvalitě nasazovaných aplikací nebo efektivitě práce. A co bylo asi ze všeho nejhorší, po nasazení software se řešilo mnoho nedostatků a většina z nich ani neměla označení, zda se jedná o chybu - tady se projevil nejenom nedostatek v testování, ale i analýze řešení.

2013


Červenec 2013 - Nový blog pro vedoucí projektů

Problematika projektového řízení otevírá řadu témat a otázek, které jsou obecné a naši firmu i klienty zajímají. Proto jsme na toto téma založili samostatný projektový blog. Přesuneme do něho i pár relevantních příspěvků z jiných blogů, aby toto téma bylo na jednom místě.

Pokud se chcete na cokoli ohledně projektového dění a práce projektových manažerů zeptat, použijte obecný kontakt na PDQM. Rádi vám odpovíme.


Červen 2013 - Nové samostatné školení v naší nabídce

Na základě dobrého hodnocení našich školení a doporučení od klientů jsme nabídli jednu součást našeho vzdělávacího programu pro vedoucí projektů jako samostatný kurz. Jde o Školení vedení a řízení týmu, určené pro liniový i projektový management.


Květen 2013 - Nový občanský zákoník si vyžaduje hodně práce na procesech i produktech

Na první pohled se zdá, že změny, které nový občanský zákoník přináší, se týkají především fyzických osob a jejich vzájemných vztahů. Ve skutečnosti jde ale o zásadní změnu, která se dotýká i většiny firem. Více o dopadech nového občanského zákoníku.

2012


Září 2012 - Přijeďte nabrat zkušenosti a nové poznatky o agilním řízení projektů

Zveme na krátkou konferenci, která představí zkušnosti a poznatky profesionálů a dá prostor pro odbornou diskusi o praxi všech účasntíků. Jde o nejlepší způsob, jak teoretické znalosti i vlastní zkušenosti reflektovat s praxí z jiných organizací, získat nezávislý pohled a mít možnost podívat se na celou oblastní agilního vývoje nezávislýma očima.

Konference se koná 25-26. října ve Varšavě a program najdete zde.


Květen 2012 - Zorganizovali jsme školení Automotive SPICE a ISO26262 pro Continental na Slovensku

Standardy Automotive SPICE a ISO 26262 jsou klíčové pro všechny firmy v automobilovém průmyslu a je škoda, že většina firem spoléhá na to, že o kvalitu se u nich postarají kvalitáři (často navíc zahraniční) a vlastní pracovníky neškolí.

V Continentalu na Slovensku (ve Zvoleni) se naopak rozhodli, že požadavkům norem chtějí rozumět a standardy efektivně využívat. Zorganizovali jsme pro ně jednodenní úvodní školení, na kterém se s oběma normami - ISO 26262 a Automotive SPICE - seznámili výkonní pracovníci, kteří je díky tomu mohou v praxi sami aktivně uplatňovat.

Jak školení zhodnotili? Z mojho pohladu prebehlo skolenie na profesionalnej urovni. Plne splnilo ocakavania a doposial mi nie su zname ziadne vyhrady od kolegov.


Duben 2012 - Dokončili jsme školení dalšího týmu business analytiků

Úroveň školení business analytiků, které jsme měli pro tým KB Services / ČSOB v Praze zaujala vedoucího týmu ČSOB Pojišťovna a tak sérii školení objednal i pro svůj tým. Sérii 4 základních školení o Enterprise architektuře a Business analýze jsme tak v průběhu března a dubna realizovali i pro tým analytiků ČSOB Pojišťovna v Pardubicích.

A jaké hodnocení nám účastníci dali? Bylo to nejlepší školení business analýzy, které jsme tady kdy měli. Děkujeme za uznání.


Březen 2012 - Rozšíření nabídky vzdělávání o kurz Certified SCRUM Master

Ve spolupráci s partnerem nově nabízíme školení certifikovaného odborníka na metodiku SCRUM (Certified SCRUM Master training). Školení můžeme zorganizovat i v Česku nebo přímo u vás ve firmě.

Školení CST tak rozšiřuje naší nabídku ucelého vzdělávání pro softwarové týmy, v rámci kterého zlepšujeme kvalifikací všech jeho členů - vývojářů, analytiků i vedoucích projektů.


Únor 2012 - Další vlna projektů ICT v podnicích a ICT a strategické služby

MPO a agentura Czechinvest přijímá žádosti do projektů ICT v podnicích a ICT a strategické služby. PDQM je opět jedním z hodnotitelů těchto projektů a první projekty již prošly naším posouzením. Jestliže máte zájem, aby váš projekt byl co nejkvalitnější, obraťte se na nás. Díky zkušenosti s desítkami projektů známe časté chyby, máme zkušenosti, co je pro úspěch projektu potřeba i jak projekt vést, abyste o dotaci nepřišli kvůli procesním či věcným chybám.

Jestliže chcete úspěšně realizovat ICT projekt s podporu z fondů Evropské unie, nenajdete lepší konzultační podporu, než PDQM.


Únor 2012 - Ocenění pro naše vzdělávací programy

Vážíme se ocenění, které našemu školení analytiků udělila skupina analytiků KBC services / ČSOB. Ocenění není to žádný papír na stěně, ale objednávky opakování těchto kurzů pro další týmy. Na základě zkušeností s našimi kurzy se v KBC services přesvědčili, že školení je vysoce kvalitní a skutečně pomáhá zlepšovat jejich práci. Jestli chcete také zlepšovat kvalitu vašich analytiků, využijte našeho vzdělávacího programu, který využívají největší IT týmy v Česku (např. Home Credit, KB aj.)


2011

Listopad 2011 - Nejštědřejší firemní dárce

Společnost PDQM vnímá svou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, ale zejména vůči celé společnosti. I díky tomu získala v roce 2011 třetí místo v soutěži Nejštědřejší firemní dárce. Vážíme si tohoto ocenění jakožto vyjádření faktu, že naše společnost je zaměřena na své okolí a odpovědný přístup k němu.


Říjen 2011 - Podpora zahraniční společnosti při vstupu na Český trh

PDQM byla vybrána zahraniční IT společností, aby pomohla jejímu vstupu na Český trh IT služeb. PDQM pro svého partnera řeší projekt zajištění technické podpory sítě restaurací, kaváren a občerstvení zahraniční společnosti.

PDQM jakožto společnost s mnohaletou znalostí IT trhu v Česku a řadou partnerů připravila řadu nabídek a zajišťuje návrh optimálního zajištění služby.


Září 2011 - Vzdělávací program pro analytiky Home Credit International

PDQM byla vybrána, aby pomohla analytikům týmu Home Credit International rozvíjet své schopnosti v oblasti business analýzy. Analytici, kteří mají většinou mnohaletou praxi v oblasti technické analýzy stále více pociťují potřebu lepších zkušeností v práci s businessem, pochopení problémů komunikace a spupráce s manažery i výkonnými pracovníky. Realizovaný vzdělávací program zaměřený na oblast pracovních postupů business analýzy jim tak poskytne nový osobní rozvoj a současně zlepší služby HCI vůči parnterským společnostem v řadě zemí Evropy a Asie.


Září 2011 - Účast na konferenci CEE-SPI

Jako jediní zástupci konzultačních a školicích společností jsme se účastnili vynikající konference CEE-SPI v Polsku. Na konferenci byla řada velmi kvalitních příspěvků a v řízených workshopech se dále probíraly otázky efektivní kontroly kvality práce na SW projektech, zavádění principů štíhlé výroby (Lean Management) do oblastí vývoje software a přechod na Agilní řízení projektů.

Naši konzultanti a školitelé tak získali nové zkušenosti, které dále zlepší naše školení i odbornou pomoc.


Červenec 2011 - Konference CEE-SPI

PDQM se tradičně podílí na organizace mezinárodní konference CEE-SPI, tentokrát se konference bude konat ve Varšavě. Náš konzultant je členem programového výboru konference a tak už nyní víme, že se můžete těšit na řadu kvalitních příspěvků zaměřených takřka výhradně na praktické používání CMMI a metrik v softwarového praxi, zejména ve větších firmách, které mají vlastní vývojový tým, ale jejich vlastní business není o vývoji software (např. banky).

Třešničkou, o které si můžeme v Čechách nechat zdát, je zkušenost tureckého fondu na podporu kvality práce softwarových společností v Turecku, který podporuje firmy při zavádění standardů typu CMMI do praxe. Turecko tak po řadě dalších zemí předběhlo Česko v podpoře svého IT průmyslu a účinném zvyšování jeho konkurenceschopnosti.

Těšíme se, že se s vámi na konferenci setkáme.


Květen 2011 - Zahájení vzdělávacího programu pro ČMSS

Českomoravská stavební spořitelna si vybrala PDQM pro zajištění půlročního vzdělávacího programu pro Business analytiky. Náš školitel povede klíčové pracovníky odpovědné za interní zpracování business analýz a rozvoj enterprise architektury, aby se jejich práce zdokonalila mohli tak zajistit lepší kvalitu interní práce a i dohledu nad kvalitou práce dodavatelů softwarových systémů.


Březen 2011 - Partnerství konference Java Bootcamp

PDQM je partnerem Bootcamp #2 - RunTime Java EE, semináře, který se koná 31.3.2011 v Technologickém centru v Hradci Králové se bude zabývat praktickými problémy vývoje aplikací v Java EE prostředí.

Náš konzultant přispěje přednáškou na téma Teamleader = team leader - praktický pohled na práci vedoucího softwarové skupiny.


Březen 2011 - Rozšíření konzultačních služeb pto Minsterstvo obchodu

V březnu jsme dokončili posouzení 40. projektu, žádajícího o dotace z fondů ICT v podnicích a ICT a strategické služby. Bohužel vidíme, jak žadatelé opakují stále stejné chyby a to i když jim projekty zpracovávají známé poradenské firmy, které se chlubí stovkami podaných projektů. Předmět projektu není pořádně popsán, není vnitřně konzistentní a žadatel neumí pořádně vysvětlit, k čemu mu bude. ICT strategie, které jsou povinnou součástí projektu, jsou často napsané perfektně, ale s podnikem nemají skoro nic společného - je vidět, že to nejčastěji kopírovaná součást žádostí. Žadatel si přitom neuvědomuje, že při investici do ICT je zrovna ICT strategie tou snad nejdůležitější. Když ne pro firmu samotnou, tak pro úspěch projektu rozhodně.


Únor 2011 -Souběžná implementace systému jakosti podle několika norem ISO a normy OHSAS

Softwarovou společností AARON GROUP jsme byli požádání, abychom pomohli s optimalizací interních procesů a standardů kvality a bezpečnosti. Kromě samotného zlepšení interního plánování a řízení činností je cílem zlepšení vnímání společnosti velkými zákazníky, pro které je kvalita, spolehlivost a dostupnost služeb rozhodující při výběru dodavatele. Celý proces proto bude zakončen certifikací podle hlavních standardů: ISO 9001 - Řízení managementu kvality, ISO 14001 - Systém environmentálního managementu, ISO 20000 - Řízení kvality a kontinuity služeb, ISO 27000 - Řízení bezpečnosti informací a OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Vzhledem k tomu, že společnost dodává služby řízené projektově (implementace nových IS pro klienty) i na kontinuální bázi (dohled, servis), je součástí implementace fakticky i pokrytí požadavků normy ISO 10000 - Řízení projektů. (Plnění normy ISO 10000 se ovšem oficiálně necertifikuje i když některé certifikační společnosti to rády udělají)

I když je souběžná implementace hned několika norem současně náročnější na celou organizaci, přináší velkou výhodu v integraci požadavků. Hned od začátku projektu vytváříme jednotný Integrovaný systém managementu (ISM), zahrnující politiky všech oblastí (managementu, bezpečnosti, služeb, atd.) Máme tak možnost hned od začátku nastavit systém řízení, procesy i organizaci práce tak, aby splňovala všechny požadavky. Celkově je tak implementace zejména pro pracovníky snazší, protože přístup k práci a jejímu řízení se nebude měnit postupně pětkrát, ale jednou.

Integrovaný systém managementu, který takto implementujeme, je ve skutečnosti stejně náročný na pochopení a zavedení, jak by byl samostatný systém řízení kvality pokrývající pouze požadavky normy ISO 9001. Hlavním rozdílem je rozsah jeho působnosti, protože zahrnuje nejenom oblast managementu, ale i péče o pracovníky, životní prostředí, ekologické aspekty činnosti společnosti a řízení služeb a bezpečnosti informací.


Leden 2011

Na základě zkušeností z našich projektů jsme se přesvědčili, že řada manažerů i dalších pracovníků tráví mnoho času neproduktivním zpracováváním informací v sešitech MS Excel. Nedokážou využít silných programovacích možností jazyka Visual Basic for Applications, pomocí které jde mnoho činností automatizovat a sestavy v MS Excel vytvářet rychle a hlavně automaticky.

Pomáháme s automatizací MS Excel šablon našim stávajícím zákazníkům a nově tuto naši dovednost nabízíme i jako samostatnou službu. Pokud vás trápí práce s MS Excel, PDQM vám může snadno pomci.

2010

Rok 2010

PDQM byla i v roce 2010 zisková. Hlavními službami, které jsme v tomto roce poskytovali byla podpora procesů a managementu malých a středních firem, odborné poradenství v oblasti řízení ICT technologií a smluvních vztahů a podpora systému automatizace procesů FACIO Processes.

Děkujeme všem našim klientům za důvěru.


Prosinec 2010

Vedení Ministerstva zahraničních věci se rozhodlo udělat si pořádek v smlouvách a ve správě IT. Bohužel přitom zjistili, že řada smluv je natolik nejasných, že se v požadavcích, jejich plnění a často vůbec ve smyslu zakázky nikdo nevyzná. PDQM byla požádána, aby vypracovala na některé z těchto smluv odborné posudky.

Zpracovali jsme nejenom posouzení odborné správnosti a přiměřenosti smlouvy, ale i zhodnocení její vymahatelnosti, kontrolovatelnosti plnění a souladu smlouvy se současnou legislativou v oblasti ochrany dat a utajovaných skutečností podle zákonů č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, z. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a souvisejících vyhlášek.


Listopad 2010

Překročili jsme hranici 25 posudků projektů pro Czechinvest. Naši odborníci posuzují návrhy firem na projekty do programů ICT a strategické služby a ICT v podnicích. Je zajímavé, že i když většinu projektů zjevně zpracovávají specialisté z konzultačních firem, stále se v nich opakují stejné problémy. Mezi nejčastější patří neschopnost sladit projekt se slabými stránkami organizace, chybějící analýza přínosů, zabezpečení investice nebo umělé vymýšlení si spolupráce s vědeckými institucemi. Bohužel řada projektů navíc působí dojmem, že je psal člověk, který nerozumí pořádně buď ICT technologiím a problémům s jejich zaváděním do firem nebo externista, který nezná samotnou firmu žadatele.

Pokud chcete zavádět nové podnikové IS do firmy (ERP, CRM a jiné systémy), doporučujeme obrátit se na PDQM. Nejenom že zpracujeme projekt kvalitně, ale také vám pomůžeme systém skutečně efektivně nasadit. Efektivně pro nás znamená tak, aby co nejvíce pomohl výkonu firmy, byl připravený s firmou růst a sloužil ji dobře nejenom pro získání dotace.

Metodika vzdělávání


Květen 2010

Opět jsme se setkali s klientem, který sice investuje do vzdělávání svých pracovníků poměrně slušné prostředky, ale stává se, že pracovníci projdou školeními, které se týká jejich aktuální práce, ale jde o práci, kterou dělat nemají. Investice do takových školení je zcela ztrátová.

Už jsme se s tím potkali několikrát a to nás vedlo k rozhodnutí nabídnout přípravu vzdělávací metodiky jako jednu z našich služeb. Přesvědčili jsme se, kvalitní vzdělávací metodika citelně šetří náklady, ale i pomáhá pracovníkům orientovat se v jejich možnostech.


Březen 2010 - Zavádění normy ISO 9001

I když se standard ISO 9001 stal de facto povinnou výbavu každé české firmy, která má zájem se podílet na státních zakázkách, přesto se najdou firmy, které mají zájem, aby jim certifikace nejenom otevřela dveře k účasti na výběrových řízeních, ale také pomohla se zlepšováním procesů, interní kontroly, plánování a řízení a firmě tak pomohla k efektivitě.

PDQM má zkušenosti se zaváděním systémů jakosti, ale zavádění normy ISO 9001 není naší primární činností, právě proto, že žel většina firem chce "pouze papír" a zkvalitnění vnitřních procesů jim nejde. Na to je také přizpůsobena nabídka firem, které normu ISO 9001 zavádějí právě tak, aby to mnoho nestálo a nikoho nebolelo. PDQM takové služby nenabízí ani nabízet nechce.

Říká se, že nouze naučila Dalibora housti a pořekadlo platí i v oblasti právnických osob. I firmy, které až dosud státní zakázky přehlížely (zejména proto, že oprávněně nevěřili v transparentnost výběrových řízení a možnost uspět čistě na základě kvality nabídky) se i na tento trh obrací a tím přicházejí i k potřebě certifikátu ISO 9001. Potěšilo nás, že naši dřívější klienti, kteří nyní ISO 9001 zavádějí, navzdory krizi nechtějí pouze "papír co nejlevněji", ale chtějí smysluplnou vnitřní organizaci, která je nezatíží byrokracií, ale pomůže k růstu efektivity. Samozřejmě jsme také rádi, že jsme u toho a se zaváděním pomáháme.

PDQM se tedy opěk u klientů pouští do zavádění normy ISO 9001 a děláme to s radostí, protože věříme, že to klientům pomůže vnitřně růst a zlepšovat se.


Jací jsme byli v roce 2009?

Leden 2010

Všichni ta sebou máme další rok a pro PDQM to byl již 3. rok existence. Je dobrým zvykem umět se ohlédnout a zhodnotit své vlastní já a i to jsme udělali. Práci jsme hodnotili sami i jsme se zeptali našich klientů:

S radostí tedy konstatujeme, že jsme byli v roce 2009 úspěšní, protože naši klienti si naší práce váží a chtějí s námi stále spolupracovat.

2009


Prosinec 2009:

Jedním z častých důvodů, proč se firmám nyní nedaří, je přecenění strategie a podcenění vnitřních procesů. Chovají se tak podobně jako stát, který utrácí peníze za investice a neřeší, že příjmy ani nestačí na operativu - mandatorní výdaje.

PDQM nyní pomáhá softwarové firmě, která se naopak chce chovat odpovědně. Pomáháme zeštíhlit výrobu, zefektivnit interní procesy, zavést podnikové standardy a implementovat ISO 9001:2009 společně s modelem CMMI. Vzhledem k tomu, že se firma o své klienty dlouhodobě stará, poskytuje jim hosting jejich internetových řešení, budou využity i standardy bezpečnosti a kvality služeb ISO 20000 a ISO 270000 (Převzatá BS 7999).


Říjen 2009:

Proděkankou na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové jsme byli požádání, abychom doplnili výuku informatiky. V podzimním semestru 2009 proto doplňujeme kurz přednáškami o využití metrik při vývoji software a o standardech práce softwarových kolektivů, zejména modelu CMMI. Vážíme si této výzvy jakožto uznání zkušeností a jako možnosti zvýšit znalosti o potřebě odborného přístupu ke kvalitě při vývoji software od samého začátku až po dodání.


Září 2009:

Pozvánka na konferenci o CMMI, kvalitě softwarových týmů a problémech IT firem

Přiblížil se termín dalšího ročníku konference o kvalitě software CEE-SPI, kterou pomáhám organizovat. Letos je sice trošku z ruky (v Bukurešti), ale přinejmenším přispěvatele to nijak nedoradilo a můžeme se těšit na mix příspěvků od lidí, které pravidelně bolí hlava z toho, proč mají projekty v jejich firmách skluz, lidé se dohadují nebo už se ani dohodovat nechtějí a zákazníci mají dojem, že vše by mohlo být lépe rychleji a levněji a oni sami se s vypětím sil snaží udržet, aby to bylo dobře včas a levněji. Komu z vás tyto myšlenky něco říkají, můžete se přidat a na CEE-SPI se přihlásit.

PDQM pomáhá personalistům s výběrem pracovníků do IT

PDQM nově podporuje HR při výběru nových pracovníků pro IT pozice. Pokud potřebujete doplnit váš IT/ICT tým a nemáte HR pracovníky zkušené v tomto oboru, můžeme vám ušetřit mnoho starostí, peněz i rizik.

Ačkoli současná hospodářská situace řadu manažerů i zaměstnanců oprávněně znervózňuje, firmy přesto hledají nové kvalitní pracovníky. Jejich výběr je ale těžký i nyní, kdy se o práci často ucházejí desítky zájemců. Najít kvalitní pracovníky je přitom tím těžší, čím složitější je práce daného pracovníka.

Mezi jedny z nejnáročněji obsazovaných pozic patří pozice analytiků. Náročnost výběru je dána řadou důvodů, ale hlavními jsou:

  1. Jde o práci, která vyžaduje dobré znalosti a zkušenosti, ale ze všeho nejvíc osobnostní vlastnosti (schopnost přemýšlení, logického uvažování, pečlivost apod.)
  2. Střední a menší společnosti často analytiky nemají nebo mají 1-2, takže ani nemají s touto pozicí zkušenosti. Při výběru nového pracovníka nemají pracovníka, který by jim s výběrem odpovědně pomohl
  3. Analytik je pro efektivitu firmy klíčový, takže špatný výběr má na firmu velký dopad.
  4. O práci analytika se často ucházejí pracovníci, kteří mají s danou prací malé zkušenosti, většinou téměř žádné znalosti, ale o to větší sebevědomí.

Je i řada dalších pozic, které jsou podobně problematické, ale právě u analytiků se řada důvodů sešla.

V poslední době jsme realizovali desítky pohovorů s pracovníky a vyvinuli vlastní metodiku výběru pracovníků včetně testů, kterými uchazeče prověřujeme. Proto pokud potřebujete pomoci s rozšířením týmu, rádi Vám pomůžeme i s tím, jak poznat dobrého IT pracovníka.


Srpen 2009

Nabídka práce pro Java programátory (srpen 2009)

Hledáme JAVA programátory pro pobočku našeho klienta, společnost AARON GROUP v Hradci Králové, kterou pomáháme našemu založit. Pokud se znáte s Javou a máte zájem pracovat technologiem Maven, Eclipse, JBoss, SunAS, Hibernate, JMS, JDBC, EJB3, JUNIT, JPA, Spring, JMX, JAXB, Oracle, mySQL atd., budeme rádi, když se obrátíte přímo na manažerku AARON GROUP.

PDQM přebírá odpovědnost za rozvoj kvality softwarového týmu

PDQM vyhrála výběrové řízení společnosti AARON GROUP na zavedení softwarového procesu v nové pobočce. PDQM modernizuje procesy společnosti a připraví odborníky zejména v oblasti projektového managementu, business analýz a technických analýz. Všechny procesy budou vyvíjeny v souladu se standardem CMMI. Celý projekt potrvá 1,5 roku.

Uvádíme do česka nový standard CMMI for Services

Ve spolupráci s parntery jsme začali poskytovat autorizované školení standardu CMMI for Services (CMMI-SVC). Standard je ekvivalentem ITIL, ale je více integrován se standardem CMMI a nabízí oblíbený stupňovitý model, který lépe provází firmy při růstu a zlepšování kvality svých služeb. V tom má velkou výhodu i proti ISO/IEC 20000, která zaostává i v absenci doporučení, jak její požadavky splnit.

Konec termínu pro příspěvky na konferenci CEE-SPI

Červenec 2009: Byl ukončen příjem příspěvků na 3. ročník konference o zlepšování softwarových procesů CEE-SPI. Během července zpracováváme posudky na příspěvky a tak už nyní víme, že na konferenci se vyplatí jet. Pokud máte kvalitu procesů v oblasti vývojových činností nebo správy IT na starosti, výlet do Bukurešti na konci října byste si neměli nechat ujít.

Našemu klientovi jsme dodali nový modul pro OSS systém pro podporu nových internetových služeb. Koncoví klienti operátora změnu v produktech, protože jde o podporu již nabízených služeb, ale nad jinou technologií operátora (postupný přechod z ATM na IP sítě, optimalizace využívání DSLAM na rozvodných místech). OSS systém, který zabezpečujeme, zajišťuje přidělování pozic na UTSC a evidenci všech služeb poskytovaných nad danou linkou.

Ve spolupráci s partnery jsme začali poskytovat autorizované školení People CMM. Školení vede dlouholetý partner SEI, který již řadu let pomáhá velkým i středním firnám se zlepšením řízení lidských zdrojů.


Červen 2009:

Náš konzultant je partnerem eBSN sítě, což je Evropská síť na podporu eBusinessu zaměřená zejména na spolupráci s malými a středními firmami a státní správou. Prováděli jsme hodnocení řešení na českém Internetu.

Náš konzultant se účastnil konference SEPG 09.


Březen 2009: Ekonomická krize dorazila i do naší firmy, naštěstí jinak, než čeho se většina majitelů firem i zaměstnanců obává. S partnery jsme začali spolupracovat na pomoci firmám, které krize postihla at už reálně nebo jenom tak, že pronikla do myslí, diskusí a plánů. Podílíme se na produktu, jehož cílem je Najít společně nejlepší reakci na turbulentní podnikatelské prostředí. Reakci odpovědnou, adekvátní a promyšlenou, která firmu dlouhodobě nepoškodí.? Pokud toto téma zajímá i Vás, ozvěte se nám.


Únor 2009:

Pomáháme klientovi s implementaci Balance Scorecards (BSC), definicí cílových kritérií pro manažery (KPI - Key Perfornance Indicators) a s celkovou implementací mechanismu hodnocení do firmy.

2008

Listopad 2008: PDQM spolupracuje s Americkou společností pro projektové řízení ASAPM na zpracování dotazníků ke zkouškám PMCert. Testy jsou využívány pro certifikaci v programu IPMA. PDQM provádí kontrolu srozumitelnosti a přiměřenosti zkušebních testů. Vážíme si této spolupráce, která dokládá schopnosti našich školitelů.

Říjen 2008: Pro společnost MVP Agency zajišťujeme výběrové řízení a jednání s dodavateli software pro plánování a řízení projektů, procesů a dokumentů.

Zveme na konferenci o kvalitě software určenou zejména pro firmy ve střední Evropě. Konference se koná 4. - 5. listopadu v Budapešti. Hodně se budeme bavit o CMMI, ale zdaleka ne pouze o něm. Rádi vás přivítáme. PDQM je partnerem konference v České Republice.

Září 2008: Naši kolegové byli vybráni jako posuzovatelé kvality vědeckých projektů evropské unie podaných v rámci oborů matematika a inženýrství do programu sedmého rámcového programu FP7.

Červen 2008: Pořádáme otevřené dvoudenní školení ISO/IEC 15504 - Automotive SPICE. Těšíme se, že se s Vámi na školení potkáme.

květen 2008: PDQM spolupracuje na řízení kvality v rámci projektu zásadní změny informačního systému Symphony společnosti AARON GROUP.

Duben 2008: PDQM je českým partnerem 2. ročníku konference o zlepšování softwarových procesů ve střední Evropě.

PDQM se po několikaleté spolupráci stala oficiálním partnerem mezinárodní konzultační společnosti KUGLER MAAG, CEE, která pomáhá společnostem z mnoha oborů se zlepšováním kvality práce.

Březen 2008: V Česku jsme pro velkou softwarovou společnost zajistili autorizované školení CMMI

Pro přední české produkční studio MVP agency jsme realizovali interní audit procesů, který je významným krokem této firmy pro další rozvoj a zvýšení vnitřní efektivity.

únor 2008: Pro společnost Sitronics TS zajišťujeme business analýzu části OSS/BSS systému pro telekomunikačního operátora v Ugandě. Se společností jsme spolupracovali i na projektech pro další operátory u nás i ve světě.

2007

V rámci našeho dlouholetého projektu podpory OSS/BSS systému pro GTS Novera realizujeme interní modernizaci systému tak, aby odpovídal novým potřebám společnosti a lépe vyhovoval potřebám GTS.

Naše společnost byla partnerem 1. konference o zlepšování softwarových procesů ve střední Evropě.

Vystoupili jsme na konferenci Lates 2007 pořádané společností KOMIX s přednáškou o tom, jak testovat s co nejmenšími náklady a přesto kvalitně.

Firma PDQM byla založena 15. 3. 2007 s cílem poskytovat služby organizacím a podnikům (B2B) v oblastech:

Zlepšování a podpora vnitřního řízení

Firma navazuje na praxi zakladatele, který výš uvedené služby soustavně poskytuje od roku 1992. Až dosud tak činil jak subdodavatel nebo zaměstnanec pod hlavičkou jiných firem.

PDQM, s.r. o.   1997-2007-2015   Podmínky užití stránek

Hlavní stránka

O firmě

Tato stránka

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt