Specialisté na život businessu a software

Softwarová analýza

Softwarovou analýzu chápou různé týmy odlišně, často se zaměňuje nebo slučuje s business analýzou. I když je možné tyto role v jednodušších projektech sloučit, chápeme softwarovou analýzu blíž technické analýze - návrhu samotné aplikace ne základě zadání business analytika.

Role softwarového analytika

Do kompetence softwarového analytika většinou spadá více, než busienss analýza, často řeší např. otázky enterprise architektury:

Je zřejmé, že typ práce a požadované výstupy budou výrazně jiné u softwarového analytika v SW firmě dodávající produkty (viz analýza softwarového produktu) a jiná v IT oddělení střední / velké firmy. Velký vliv na pracovní náplň má i rozdělení odpovědností s dalšími rolemi - architektem, systémovým analytikem, designérem, atd.

Zpracujeme pro vás zadání pro nový nebo změnu software

PDQM vám pomůže s návrhem softwarové aplikace nebo změny existujícího řešení. Vzhledem k rozsahu toho, co všechno spadá pod SW analýzu je ale třeba možnost konkrétní pomoci domluvit.

Problémy sofwarových analytiků ve firmách

Business si často své business analytiky posouvá do role softwarových analytiků, protože se s nimi o problémech businessu nebaví a chce po nich "pouze" zpracování konkrétních změnových požadavků. Tento rozšířený model dříve či později vede k problémům, kdy realizované změny jsou formálně správně, ale věcně k ničemu a za vyplýtvané prostředky nikdo nenese odpovědnost. Celý problém se svede na "neschopné IT", business od toho dává standardně ruce pryč. Nečiňme ale za to odpovědného softwarového analytika! Výše uvedeným rozhodně nechceme říct, že softwarový analytik není důležitý

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Softwarová analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt