Specialisté na život businessu a software

Podpora uvedení telekomunikačního produktu

Naprostá většina dnešních telekomunikačních produktů je nová kombinace existujících služeb a způsobů, jak se za ně platí. Úplně nová služba přichází zřídkakdy (odhadem méně než 1x za 2 roky, příkladem z poslední doby je vlastní TV vysílání mobilními operátory; striktně vzato nešlo o nový telekomunikační produkt na trhu, ale pro operátory to nový produkt byl).

Hlavním problémem dnešních telekomunikačních produktů proto většinou nejsou technické otázky, jak produkt dodávat, ale jak je SW implementovat. V případě virtuálních operátorů přichází i důležitá otázka, co dělat vlastními silami, co outsourcingem externím a co si ?koupit? od poskytovatele sítě.  Největší podíl práce na nových produktech je proto úprava SW aplikací, ať už stačí jejich nastavení nebo je třeba softwarová úprava. A samozřejmě testování, které často zahrnuje stovky variant.

Proč si k návrhu telekomunikačního produktu pozvat PDQM

Máme v PDQM rozsáhlé zkušenosti s nasazením nových telekomunikačních produktů, které vám práci usnadní. Od procesní analýzy, přes otázky provisioningu, zajištění spolupráce aplikací (včetně aplikací obchodních partnerů) až po úpravy aplikací a jejich integraci. Díky zkušenostem dokážeme sladit všechny činnosti, které analýza produktu vyžaduje a navrhnout jeho realizaci tak, aby to zapadalo do ostatních produktů a řešení maximálně využívalo toho, co už firma má. Máme zkušenosti s BSS/OSS systémy a víme, co je třeba připravit a vymyslet, aby byly na produkt připraveny.

Významnou pomocí pro vás může být i testování všech aplikací s novým telekomunikačním produktem. Navrhneme testovací případy i postupy tak, aby byl řádně otestován nejenom nový produkt, ale i stávající produkty, které mohla změna ovlivnit. Celé testování nejenom navrhneme, ale můžeme jej i řídit.

V neposlední řadě produkt zaneseme do enterprise architektury firmy nebo pomůžeme, aby tato architektura ve firmě postupně vznikala a tak se důležité informace uchovávaly a nemusely se s každou změnou opětovně zjišťovat.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Analýza SW produktu

Arcihitektura software

Efektivní dokumentace software

Analýza telekomunikačního produktu

Analýza finančního produktu

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt