Specialisté na život businessu a software

Podpora uvedení finančního produktu

Největším problémem analýzy finančního produktu v dnešní době není produkt samotný, ale organizace, která jej uvádí nebo mění. I střední finanční instituce nebo malá banka (cca 200 lidí) je většinou tak velká, že komunikace v ní připomíná Babylonskou věž. Čemu jedni říkají produkt, je pro druhé služba pro další marketingová kampaň! Zatímco jedni vidí deset unikátních produktů, každý pro jiný segment, to je pro druhé jeden produkt s pár variantami, které ani nestojí za úpravu informačního systému.

Analytici PDQM mají zkušenost nejenom s jazyky různých útvarů od marketingu pro IT, ale i s potřebami na controlling, evropskými směrnicemi a dalšími požadavky, které je třeba při analýze zohlednit. Zejména ale máme zkušenost, co vyžaduje analýza procesu napříč organizací přes několik oddělení a jak se starat o celou procesní mapu organizace. Proto vám pomůžeme nejenom analyzovat požadavky organizace, ale zejména, aby produkt zapadl do ostatních, stejné věci se pro různé produkty dělaly stejně a nevznikaly duplicity.

Proč nový finanční produkt s analýzou od nás

Optimalizace poskytování produktů

Finanční organizace díky své složitosti většinou postrádají globální pohled na celé procesy, neanalyzují souvztažnosti mezi útvary a ztrácejí tak přehled o tom, kolik je vlastně co stojí času a peněz. PDQM vám pomůže zmapovat, co v organizaci s čím souvisí, najít rizika a nedostatky a pracovat na jejich odstranění.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Analýza SW produktu

Arcihitektura software

Efektivní dokumentace software

Analýza telekomunikačního produktu

Analýza finančního produktu

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt