Specialisté na život businessu a software

O úspěšnosti softwarového produktu rozhodují klienti v prvních 2 letech. Úspěšnost v dalších 20  letech závisí na architektuře produktu i týmu, který se o něj stará.

Softwarový produkt

Softwarové produkty dnes patří mezi nejsložitější produkty vůbec. Bankovní a burzovní systémy hlídají pohyby miliard korun, na systémech v dopravních prostředcích závisí náš život a ani výrobci trezorů nemusí myslet na tolik různých typů hrozeb, co musí řešit vývojáři internetových systémů. A pdzatímco jednou postavená stavba většinou nemění zásadně svůj vzhled ani funkci po desetiletí, software se mění neustále a deset let pro mnohé aplikace věk důchodový.

Zásadním specifikem softwarového produktu je:

Díky těmto specifikům jsou softwarový produkty většinou jedním z nejméně dokumentovaných produktů vůbec. Vždyť kdo by stavěl vícepatrovou budou bez plánu a výpočtu pevnosti nosných prvků? A přece podobně drahé a rozsáhlé softwarové aplikace mnohdy žádnou takovou dokumentaci u svého zrodu neměly a nikdy později si ji nikdo ani netroufl dodělat. A to přesto, že budova byla postavena jednou, kdežto software dodán třeba stokrát.

Pomoc PDQM se softwarovým produktem

Kvalita softwarového produktu stojí a padá na dvou základních věcech:

Vývojový tým, který se o softwarový produkt stará, mu rozumí, má stanovené rozumné zásady, které produkt udržují vnitřně zdravý a dodržování těchto zásad je pro tým nejvyšší prioritou

Produkt svou variabilitou odpovídá rozličnosti prostředí, do kterého je nasazován a není násilím ohýbán, aby sloužil v rozporu se svým účelem

Bohužel, ani jedna ze zásad není běžně dodržována. PDQM dokáže se softwarovým produktem dobře pomoci, způsob záleží na tom, v jakém stavu produkt aktuálně je.

Pomoc s existujícím produktem

Nejčastěji pomáháme týmům, které mají problém se o produkt starat nebo jej úspěšně nasazovat u klientů. Pomůžeme vám

Pomoc s novým produktem

U nového produktu pomáháme s těmi nejdůležitějšími potřebami

V rámci pomoci využijeme našich zkušeností s projektovým řízením, analýzami, softwarovými metodologiemi. Občas i týmu pomůžeme našimi školeními ať už pro analytiky, tak např. o softwarové architektuře. Základem pomoci je ale týmová spolupráce a vlastní analýza, komunikace s managementem o cílech a s týmem o možnostech a problémech.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Analýza SW produktu

Arcihitektura software

Efektivní dokumentace software

Analýza telekomunikačního produktu

Analýza finančního produktu

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt