Specialisté na život businessu a software

Dokumentace softwarového produktu

Mnoho týmů má problém, jak dokumentovat softwarový produkt. Ambice týmu se pohybují často z extrému žádné dokumentace po extrém detailního modelování každé třídy. Mnoho vývojářů razí termín samodokumentujícího kódu, aniž by mělo jasno představu, co tím myslí. Skutečně efektivní a kvalitní analýzu dělá jen velmi málo týmů.

Co je efektivní dokumentace

Jaká je efektivní dokumentace nelze říct paušálně, záleží to na řadě faktorů, nejenom velikosti produktu samotného, ale např:

Jak vám s dokumentací software pomůžeme

Pomůžeme vám vyhodnotit všechny výše uvedené faktory i další, které zjistíme při pohovoru s vedením týmu i organizace. Na základě toho navrhneme a probereme varianty a s vedením dohodneme optimální cíl i postup, jak k němu směřovat, protože cíle nebývá možné dosáhnout rychle.

Pomůžeme vám vytvořit metodiku, jak software analyzovat a dokumentovat. Metodiku můžeme i vyškolit a mentorovat tým, než se postupy zaběhají.

Primárně pro dokumentaci využíváme model systému a jeho prostředí v nástroji typu Enterprise Architect, protože máme zkušenost, že na složitějším softwarovém produktu jsou nejsložitější vztahy a vazby mezi jednotlivými částmi.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Analýza SW produktu

Arcihitektura software

Efektivní dokumentace software

Analýza telekomunikačního produktu

Analýza finančního produktu

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt