Specialisté na život businessu a software

Nejste si jisti, jestli je business specifikace nebo zadání pro implementaci software dostatečné? Využijte naší kontrolu analýzy, která vám dá kvalifikovanou odpověď a může ušetřit i desítky milionů korun.

Kontrola specifikace a analýzy podnikového IS

Všichni zkušení manažeři potvrdí, že nedostatečně zpracované zadání je jedním z největších problémů řady projektů. Ať už jde o nový software nebo náhradu současného nevyhovujícího, pokud není kvalitně zpracovaná business analýza potřeb organizace a zadání pro softwarovou firmu, budou projekt provázet velké problémy.

Verifikace a validace specifikace, je ověření, že požadujete systém skutečně odpovídající potřebám businessu a požadujete jej tak, aby IT pochopil, co skutečně potřebujete. Analytici PDQM mají více než 20 let zkušeností s podnikovými informačními systémy od CRM přes ERP až pro Real-Time řízení a automatizaci všech podnikových procesů. Pomohou ověřit, že

Business analýza nebo zadání je úplné, tj. obsahují skutečně všechno, co by obsahovat měly

Dokumenty jsou objektivně srozumitelné a dodavatel nemůže zpochybnit, zda bylo zadání srozumitelné

Požadované řešení odpovídá současným trendům podnikových IS a nebude brzy překážkou rozvoje businessu.

Proč nezávislá kontrola specifikace

Ověření správnosti by měl dělat každý, kdo vytváří jakýkoli výstup, ale nikdo se nedokáže na svou vlastní práci podívat cizíma očima. Proto se často stává, že analýza připravená interním týmem nebo naopak analytiky dodavatele nejsou druhou stranou správně chápány. Autor předpokládá znalost řady faktů, které se jemu zdají samozřejmé, ale druhá strana je za samozřejmé nepovažuje. Když se pak po implementaci ukáže, že systém nesplňuje potřeby, nastávají spory, kde vznikla chyba, ale hlavně je třeba systém předělávat.

Analytici PDQM mají zkušenosti s textovým zadání i grafickými modely řešení, dokážou posoudit náročnost i rizikovost požadovaných řešení i aktivně pomoci se zlepšením kvality celé analýzy.

Verifikace

V rámci verifikace ověřujeme věcnou a formální správnost analýzy či specifikace řešení. Ověříme soulad s

Ověříme věcnou správnost a úplnost (pokrytí všech potřebných funkčních i mimofunkčních požadavků, naplnění všech schopností a procesů firmy apod.)

Validace

Validace ověřuje, že navrhovaný systém odpovídá potřebám organizace. Ověříme při ní, že navrhovaný systém vyhovuje

Služby související s kvalitou analýzy

Analýza je pouze součást IT projektu. Našimi zkušenostmi vám pomůžeme i s jeho dalšími klíčovými činnostmi, ať užjde o řízení projektu, výběrem dodavatele nebo kontrolou kvality dodaného IT řešení.

Firmám pomáháme i s kvalitním uzavřením smlouvy na dodávku IT služeb. Známe rizika těchto smluv a dovedeme poradit, co si ve smluvním vztahu pohlídat. Pomoci můžeme i vzorovou smlouvou na dodávku software.

Pokud cítíte nedostatky v práci vašeho analytického týmu, náš cyklus vzdělávání analytiků pomůže dlouhodobě zlepšit i jejich odbornost.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt