Specialisté na život businessu a software

Potřebujete jednorázově poradit s analýzou? Vyřešit zapeklitý problém? Občas konzultovat vaši analýzu? Právě pro vás je naše služba jednorázové nebo občasné pomoci připravena.

HotLine pro analytiky

Práce analytiků je pro úspěch každé větší organizační změny nebo softwarového projektu velmi důležitá a chyba má často dlouhodobé a nákladné dopady. Analytiků je přitom v organizaci málo a často nemají s kým konzultovat odborný problém. Nabízíme proto službu HotLine pro analytiky.

Co pro vás HotLine udělá

Jak službu využívat?

Můžete zavolat kdykoli bez předchozí smlouvy.

Samozřejmostí je 100% ochrana informací. O vašich analýzách neuchováváme žádné informace.

Opakovaná spolupráce

V rámci dlouhodobější spolupráce můžeme

Další možnosti pomoci analytikům

I když vám rádi pomůžeme v rámci naší HotLine, je lepší, když se bez takové pomoci objedete. Nabízíme proto sérii školení o business analýze, které vám pomohou vybudovat znalosti a nabrat zkušenosti, abyste se bez pomoci zvenčí obešli.

Pokud potřebujete váš analytický tým sjednotit, aby dobře spolupracoval, možná vám nejlépe pomůžeme vytvořením metodiky analýzy.

Analýza je většinou klíčovým krokem v rámci projektu a o úspěchu projektu rozhoduje stejnou měrou, jako kvalita projektového řízení. Nabízíme proto i Hotline pro projektové řízení, nebo školení pro vaše projektové manažery.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt