Specialisté na život businessu a software

Chybí vám kvalitní popis vnitřního fungování firmy a jejích vazeb s okolím? Pak vám chybí Enterprise architektura, dokumentace, která má sloužit stejně tak managementu, jako business analytikům, bezpečnostním analytikům i IT správcům.

Enterprise architektura

S každou organizační změnou, zásahem do infrastruktury firmy nebo změnou informačního systému je spojeno riziko, že po zásahu nebude fungovat služba, která je pro firmu potřebná. Enterprise architektura vám pomůže, abyste zásahy do firmy od procesních a organizačních až po ty technické dělali se znalostí všech důsledků.

Enterprise architektura popisuje vše, co je podstatné pro fungování firmy; procesy. služby, systémy atd. Ale popisuje i skutečnosti mimo firmu, které mají na její fungování vliv, především legislativu, rozhraní na jiné organizace apod. Důležitější než kvalitní popis jednotlivých elementů je ale jejich provázanost. Právě ve vazbách je síla a účinek kvalitní Enterprise architektury.

Vytvořit Enterprise architekturu není lehký úkol, ale ještě obtížnější je ji udržovat. Přesněji, vymyslet mechanismy, jak zajistit, aby se udržovala aktuální a firma nemusela platit její stálou aktualizaci. Na tomto úkolu si většina firem doslova vylámala zuby - i když si vytvoří dokumentaci, po poměrně krátké době zjistí, že je k ničemu, protože nikdo neví, co v ní platí a co ne.

Enterprise architektura s PDQM

Máme zkušenosti s tvorbou i údržbou Enterprise architektury i business architektury produktů. Pomůžeme vám s architekturou pracovat tak, abyste skutečně vnímali její dlouhodobé přínosy:

Co Enterprise architekturou získáte

Co skutečně díky Enterprise architektuře získáte, závisí na jejím rozsahu a podrobnosti. A její rozsah je třeba zhodnotit právě s ohledem na náklady a rizika, která plynou z její absence:

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Služby pomáhající s EA

Posouzení úrovně EA

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt