Specialisté na život businessu a software

Enterprise Architektura většině organizací chybí, protože si na ní nikdy nevyčlení zdroje a čas. Často mají organizace pocit, že je příliš drahá. Skutečně, pokud se k ní přistoupí jako k nákladové položce, drahá skutečně je. Díky našim službám ale EA dává přidanou hodnotu větší, než jsou s ní spojené náklady.

Služby související s enterprise architekturou

Zpracování

Pokud řešíte otázku architektury, nabízíme přímo pomoc v projektu, ať už koučinkem vašich analytiků nebo přímo zpracováním analýzy a architektury.

Má-li enterprise architektura skutečně provázat informace o informačních systémech s businessem a jeho modelem, je její klíčovou součástí procesní mapa vycházející ze schopností organizace. PDQM pomůže vytvořit procesní mapu od nejvyšší úrovně pro strategické řízení až po detailní popis jednotlivých procesů v BPMN. V dalších krocích provážeme procesní mapu s vnějšími požadavky, interními potřebami i funkcemi informačních systémů.

Zajistímne i zpracování dalších částí architektury od systémové analýzy po cíle organizace a jejich vztah na procesy a aplikace. Rozsah záleží na účelu, který má architektura naplnit.

Školení

Nabízíme školení Enterprise architektury pro analytiky buď samostatně, nebo jako součást celého vzdělávacího programu. Pomáháme uvést využívání enterprise architektury do ostatních činností semináři pro vlastíky produktů a procesů i workshopy s vrcholovým managementem o jejím využívání.

Metodika

Pomůžeme zpracovat koncept, jak architekturu vytvářet a spravovat. Máme již zpracované koncepty (metodiky) s využítím nástrojů Enterprise Architect i ARIS, ale finální koncept vždy řešíme podle potřeb organizace.

Revize

Poskytneme review, lépe řečeno externí zpětnou vazbu, týmu i managementu. Formou revize posoudíme kvalitu současné enterprise architektury a způsobů, jak se o ni organizace stará a jak ji využívá. I když je posouzení neformální a orientované na zlepšení práce i samotné EA, jedním z výstupů je i formální posouzení kvality informací v architektuře.

Na čem u Enterprise Architektury záleží

Pro kvalitní a efektivní enterprise architekturu je nezbytné:

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Služby pomáhající s EA

Posouzení úrovně EA

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt