Specialisté na život businessu a software

Nemáte důvěru v kvalitu Enterprise Architektury? Nejste si jisti, jestli ti, kteří se o ni starají, dělají užitečnou práci? Chcete zlepšit její využívání? Pak jste na správné stránce, protože přesně s tím pomáhá Posouzení Enterprise Architektury.

Posouzení enterprise architektury

Při hodnocení enterprise architektury je třeba odlišit několik základních pohledů

Hodnocení Enterprise architektury má smysl ze všech tří hledisek nebo jenom z některých podle toho, co aktuálně organizace pociťuje jako slabé místo. Organizace, které s EA začínají, se pochopitelně zaměří především na efektivitu její tvorby, před novým projektem zase je klíčové zhodnotit, jak kvalitní informace v EA máme a jak s nimi dokážeme pracovat. Všechna tři hlediska jsou důležitá ve chvíli, kdy se firma zabývá otázkou, zda má celá ta investice skutečně smysl.

Proč má posouzení architektury od nás smysl

Účelem posouzení není vystavit osvědčení, které se dá pověsit na zeď v kanceláři CIO. Účelem je poskytnout zpětnou vazbu, kde je možné využité enterprise architektury zlepšit a z práce do ní vkládané získat větší užitek.

Posouzení bývá začátkem nebo součástí spolupráce na efektivním využívání enterprise architektury organizací.

Jak jsou kvalitní informace v enterprise architktuře

Zhodnotíme jak správnost, tak logickou provázanost a vnitřní konzistenci informací. Zhodnocení dá odpověď na důležitou otázku, jestli je enterprise architektura skutečně použitelná a je možné ji v projektech efektivně využívat.

Pokud je architektura tvořena v souladu s definovanou metodikou, posoudíme i její dodržování. Tak dokážeme posoudit její formální správnost. Pokud metodika stanovena není, zhodnotíme logičnost a přehlednost informací, což je klíčové pro použitelnost informací nezávisle na jejich autorech.

Hodnocení EA z obsahového, strukturálního i procesního hlediska je hodnocením aktuálního stavu a jeho "zralosti" (Capability level). Úrovně zralosti vycházejí ze standardu TOGAF.

Dokážeme Enterprise Architekturu využívat

Skutečné efektivní využívání Enterprise Architektury není zdaleka samozřejmá věc. Architektura neslouží jenom jako podklad pro vývoj informačních systémů, dokonce to není ani její hlavní role.

V rámci posouzení zhodnotíme, zda enterprise architektura plní všechny role, které má

Zhodnocení schopnosti EA využívat je fakticky hodnocením, jestli dává přidanou hodnotu, kterou by dávat měla.

Umíme se o Enterprise Architekturu starat

Kvalitní a efektivní péče o enterprise architekturu je složitá, protože musí reflektovat všechny změny v organizaci, takže reaguje na celou řadu interních projektů - organizační změny, změny v IT, vývoj informačních systémů. Dopady na EA ale mají i externí vlivy; jak velký, to samozřejmě záleží na její podrobnosti.

Naše posouzení reviduje, jestli dopady na organizaci a její změny se do EA promítají efektivně, tj. včas a bez zbytečných nákladů. Dalším dlouhodobě kritickým kritériem je, jestli průběžně zanášené změny nesnižují kvalitu informací, tj. jejich použitelnost.

Hodnocení péče o EA je hodnocením nákladové stránky celé EA, tj. zda náklady, které se do ní investují, jsou rozumně vynaložené s ohledem na výsledek práce.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Služby pomáhající s EA

Posouzení úrovně EA

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt