Specialisté na život businessu a software

Nástroj Enterprise Architect je mocný, ale stále jen nástroj ? pokud jej uživatelé neumí používat správně, může více uškodit než pomoci. Kvalitní znalost s správné používání je v tomto případě o to důležitější, že jde o nástroj týmový, takže stejné pracovní standardy musí dodržovat celý tým. Bez jejich definice se informace stanou brzy neudržovatelem, nikdo se v nich nevyzná a analytici snadno získají dojem, že investicí do tvorby modelu nic nezískali.

Metodika business analýzy s Enterprise Architect

Nástroj Enterprise Architect od Sparx je výkonný modelovací nástroj, s jehož pomocí lze snadno modelovat celou enterprise architekturu organizace, připravit zadání pro SW projekt i analyzovat a rozvíjet procesy organizace. Aby ale dobře sloužil celému týmu, musí se s ním správně pracovat a to ne jednotlivě, ale celý tým

Problémy s týmovým modelováním

Většina týmů, které zavedly nástroje pro modelování, vyškolila pracovníky, jak s nástrojem pracovat a rozhodla, že se nástroj bude používat. Už ale neudělala klíčové kroky:

V důsledku toho každý analytik modeluje samostatně, trochu jinak než ostatní a jejich modely lze jen obtížně spojit dohromady. Analytici si drží své modely a schopnost sdílet informace je brzy horší, než byla před nasazením modelovacího nástroje.

Co vám přinese metodika práce s Enterprise Architect

Společně s vaším týmem vytvoříme metodiku, která:

PDQM vypracovala kompletní metodiku postavenou na standardech TOGAF, BABOK a Zachmann Framework a především zkušenostech s modelováním rozsáhlé enterprise architektury. Vždy ale zohledňujeme současný stav znalostí lidí, potřeb organizace a již vytvořené modely a s týmem vytvoříme model optimálně využívající, co již existuje.

Školení a další pomoc související s prací analytiků

Pokud všichni vaši pracovníci nemají s nástrojem Enterprise Architect dostatečné zkušenosti, nabízíme i školení nástroje Enterprise Architect pro začátečníky i pro pokročilé.

Pokud vytváříte tým, který nemá zkušenosti ani s analytickou prací, můžeme se vám hodit i celý vzdělávací program pro analytiky.

Pokud s modelováním a enterprise architekturou váš tým začíná, nabízíme možnost koučování týmu po omezenou dobu, než nabere jistotu. Zajistíte tak, že se tým po úvodním nastavení metodiky nenechá svézt původními stereotypy nebo chutí si práci zjednodušit na úkor kvality informací a modelu.

Vašemu týmu nabízíme možnost využití HotLine pro analytiky - pomoci v nesnázích.

Metodika pro jiná prostředí

PDQM má zkušenosti i s přípravou metodiky pro modelování v jiných nástrojích. Můžeme vám proto pomoci s přípravou i pro nástroje jako je Borland Caliber RM, Magic Draw, ARIS Buiness Modeler a další.

Pokud odmítáte nebo prostě nemůžete využít žádný z modelovacích nástrojů, pomůžeme i s metodikou postavenou na kancelářských aplikacích.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

Metodika práce v EA

Tiskové výstupy z EA

Exporty, importy dat z EA

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt