Specialisté na život businessu a software

Audit služeb

Teprve když se na své služby podíváte očima zákazníků, zjistíte, jestli jsou skutečně dobré. Sebelepší vnitřní audit neodhalí problémy v komunikaci služeb, pochopení jejichAnalýza kvality služeb je základem pro to, abyste věděli, co skutečně klientům poskytujete významu pracovníky a skutečné vnímání klienty.

Pochopte, co vidí zákazníci

Začněte zlepšování svých služeb tak, že porozumíte tomu, jaké skutečně jsou, tj. jak je vaši klienti vidí.

PDQM disponuje metodikami i zkušenostmi, jak zjistit, co mají zákazníci na vašich službách rádi, co jim chybí a co by u vás raději neviděli. Formou, pohovorů, dotazníků i vnitřním auditem zjistíme vám ukážeme, jaké služby skutečně jsou.

Najděte cestu, jak služby zlepšit

Odhalte problémy, které brání tomu, aby vás zákazníci měli skutečně rádi

Je řada míst, kde vznikají při poskytování služeb problémy. Od špatného pochopení, přes neznalost pracovníků až po chybějící znalosti nebo nástroje.

PDQM pomůže najít, kde je příčina problémů. Gap analýzou napříč oragnizací zjistí, co skutečně brání tomu, aby služba byla taková, jakou ji chtějí zákazníci a co si přeje vedení firmy.

Poskytuje služby efektivně a kvalitně

Vyškolte pracovníky a vytvořte takové prostředí, abyste se mohli spolehnout, že zákazníci si ani nevšimnou, že vedení je na horách. Nastavte firmu tak, aby pracovala bez vás.

PDQM má zkušenosti s definicí pracovních postupů, nástrojů řízení kvality služeb i automatizací procesů. Díky těmto nástrojům si budete moci na dovolenou odjet bez strachu, co se ve firmě stane.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt