Specialisté na život businessu a software

Business a technické analýzy, audity

Dlouhodobě se zaměřujeme na efektivní fungování firem, procesů a využívání software ve firmách. Pomáháme firmám popsat vnitřní situaci i jejich možnosti na trhu. Máme i bohaté zkušenosti s vývojem software. Z těchto zkušeností vyplývají i naše služby. Firmám, které chtějí nakoupit nový software, připravujeme studie proveditelnosti a předimplementační analýzy, které připraví podklady na výběrové řízení a posoudí připravenost procesů a organizace pro nové IT řešení.

Naše služby v oblasti analýz

Vypracování nebo spoluprací na tvorbě analýz pomáháme především firmám, které pořizují software od nezávislých dodavatelů a chtějí mít jistotu, že navržené řešení je pro ně optimální a sleduje jejich potřeby.

Nezávislá business analýza

Ať už inovujete stávající systém nebo potřebujete podporu pro nový směr Vašeho podnikání, naši business analytici připraví vše potřebné pro změnu Vašeho businessu a zadání pro nové funkce informačních systému,

Pomocí naší analýzy se budete moci rozhodnout o nejlepším řešení bez toho, že byste byli již ve smluvním vztahu s dodavatelem, jehož cílem je dodat vám vlastní řešení a ne optimální řešení Vašich potřeb.

Technická analýza

Pomáháme s návrhem rozsáhlých informačních systémů včetně využití architektury SOA. Navrhneme bezpečnostní mechanismy vhodné i pro Real-Time nasazení. Spolupracujeme s vývojovými týmy při návrzích od konceptuálního modelu řešení, přes datové modely až po detaily návrhu.

Interní audity a popis procesů

Úspěšné nasazení IS do firmy je závislé na dobrém pochopení fungování firmy a jejích potřeb. Před zahájením práce na IS proto pomůžeme vypracovat model fungování firmy včetně analýz slabých stránek. Navrhneme zlepšení procesů i jejich automatizaci.

Audit software

Provádíme odborné audity nasazovaného, hotového nebo již provozovaného software ať už jako základ pro návrh nové generace systému, ověření splnění požadavků při realizaci, při testování nebo z jiných důvodů. V případě sporů s dodavateli připravujeme podklady pro jednání i pomůžeme s řízením jednání k vyřešení neshod.

Analýza nezávislá na dodavatelích

Ověření kvality analýzy / specifikace

O analýzách a analyticích


Business analýza

Enterprise architektura

Audity procesů

Produktová analýza

Audit úrovně služeb

Studie proveditelnosti

Posouzení kvality SW aplikace

Podpora práce s Enterprise Architect

HotLine pro analýzu a analytiky

Související školení

Vzdělávací program pro analytiky

Školení softwarové analýzy

Školení enterprise architektury a TOGAF

Return to main page www.pdqm.cz Podpora řízení Školení Analýzy Vývoj Software Standardy O nás

Telefon: +420 605 203 938

Email:

Kontakt